Vilka regler gäller för ett sommarcafé?

Camilla Björkman

Publicerades: 25 mars, 2014

Jag funderar på att starta ett litet sommarcafé. Vi bor på en hälsingegård och min man är musiker. Så i sommar skulle det kunna bli ett till fyra tillfällen för caféet med liveunderhållning. Tänker baka i mitt eget kök. Räknas det som hobbyverksamhet? Vilka regler finns det? Måste jag anmäla det till kommunen?

Det låter som att ditt café snarare är hobby än näringsverksamhet. Kriterierna för hobbyverksamhet är:
• Något du själv utövar på din fritid.
• Inte din huvudsakliga försörjning.
• Inte på uppdrag av någon annan.

Sådan inkomst beskattas som tjänsteinkomst, som deklareras på blankett T2. Läs mer om skillnaderna på näringsverksamhet och hobby på driva-eget.se/hobby.

Du kan använda ditt eget kök om tillverkningen kan ordnas på ett ”hygieniskt bra sätt”, enligt Livsmedelsverket. Kontakta miljökontoret i din kommun och registrera din verksamhet, vilket du kan göra om de anser att du uppfyller kriterierna för livsmedelsföretag.

Reglerna för livsmedelslokaler som används i privata bostäder finns i förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien i bilaga II, kapitel II (sök efter den på slv.se). Du kan läsa mer på slv.se om du klickar på ”Starta livsmedelsföretag”.

Camilla Björkman, Driva Eget