Vem ska plocka de svenska blåbären? Foto: Getty Images

Bärindustrin hotas av nytt lagförslag

Samuel Karlsson

Publicerades: 20 augusti, 2018

Det är uppror i bärskogen. Ett nytt lagförslag från regeringen skapar oro och företrädare för branschen menar att det hotar hela näringens framtid.

Det är Småföretagarna som i ett pressmeddelande kritiserar ett nytt lagförslag från regeringen rörande beskattning och betalning vid tillfälligt arbete i Sverige.

Det har tidigare funnits olika problem vad gäller bärplockarnas arbetsförhållanden men sedan några år finns kollektivavtal med Kommunalarbetarförbundet och bemanningen sköts det till stor del via uthyrningsföretag från bland annat Thailand. De nu föreslagna reglerna kommer att innebära att skatt ska betalas både i Thailand och Sverige, för att möjligtvis kunna få återbetalningar senare.

Konsekvenser för näringen

Om lagförslaget genomförs kan det få omfattande konsekvenser för hela näringen. Det finns inga marginaler inom bärbranschen, eftersom betalning för bären kommer med ganska lång eftersläpning. Småföretagarna föreslår att bärplockarna får dispenser från skattebetalning från första dagen. De menar att förslaget annars riskerar att slå ut en hel bransch, dominerad av småföretag i Sveriges glesbygd.

År 2015 utgjorde organiserad arbetskraftsinvandring av bärplockare 3043 stycken, som sammantaget skapat ett produktionsvärde på 542 miljoner kronor. Av alla bär plockade i Sverige kommer 75 – 80% från organiserad bärplockning. Den utländska arbetsgivaren har svenskt kollektivavtal med Kommunal och betalar försäkring och pension. I organiserad bärplockning är arbetstagaren garanterad en lägsta månadslön enligt kollektivavtalet (23 877 kr/månad för 2018).

Minskad lönsamhet

Enligt Småföretagarna kommer den föreslagna lagstiftningen innebära att en bärplockares lön reduceras med 30% i skatt. Vilket leder till antingen dubbelt så dyra svenska bär i förhållande till övriga länders bär eller till att de 3 – 5 000 professionella bärplockarna som beviljas arbetstillstånd inte tycker det är lönsamt att komma till Sverige. De menar också att konsekvenserna i båda scenarierna kommer bli förödande för svensk bärindustri och därmed även för utvecklingen av glesbygden.

Småföretagarnas Riksförbund menar att problemed skulle kunna avhjälpas med en dispens på 90 dagar/år för särskilda yrkesgrupper som bärplockare.