<![CDATA[Vad händer om en skuld går till Kronofogden? Foto: Getty Images]]>

Så agerar Kronofogden

Yasemin Bayramoglu

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 14 juni, 2017

Brev från Kronofogden skrämmer slag på många. Men vad är det för skillnad på betalningsföreläggande och betalningsanmärkning? Här reder vi ut begreppen.

BETALNINGSFÖRELÄGGANDE
Kronofogden är en myndighet med uppdrag att hjälpa företag och privatpersoner att få betalt. Den som anser att någon annan är skyldig denne pengar fyller i en ansökan om betalningsföreläggande.

Kronofogden skickar sedan ett brev till den som påstås vara skyldig pengar, svaranden, med ett delgivningskvitto som hen ska skriva under. Svaranden kan nu välja att betala, eller skriva till Kronofogden inom en viss tid och invända mot, bestrida, kravet. Har föreläggandet bestridits får den som skickat det, sökanden, frågan av Kronofogden om ärendet ska överlämnas till domstol.

Hör svaranden inte av sig meddelar myndigheten ett så kallat utslag, där det slås fast att svaranden är skyldig att betala. Då börjar myndigheten att försöka driva in skulden. Ett utslag kan överklagas av den som fått det, så kallad återvinning. Då tas ärendet över av domstol.

BETALNINGSANMÄRKNING
En betalningsanmärkning är vad kreditupplysningsbolagen kallar en notering om att du inte skött dina betalningar. Det är inte Kronofogden som utfärdar betalningsanmärkningar, men däremot använder kreditupplysningsbolagen uppgifterna i Kronofogdens register.

Är du privatperson eller har enskild firma blir uppgifterna endast synliga om det meddelats ett utslag. För juridiska personer, som aktiebolag, syns dock även en ansökan om ett betalningsföreläggande i en kreditupplysning. Kommer anmärkningen från ett företag som finns med på Svensk Handels varningslista har dock kreditupplysningsbolagen kommit överens om att inte visa den.

Har du invänt mot, bestridit, ett krav redan innan det lämnats in till Kronofogden? Då har myndigheten möjlighet att ta bort uppgiften ur sitt register. Du måste då kunna visa att bestridandet skett innan, exempelvis via ett mejl, rek-brev eller fax med sänt-kvitto. Ett daterat vanligt brev räcker inte.