<![CDATA[]]>

Se upp: Här är telefonskojarna som anmälts mest 2014

Ebba Arnborg

Publicerades: 12 januari, 2015

Hela 20 procent fler anmälningar kom in till Konsumentverket under 2014 jämfört med året innan. Flera handlar om telefonförsäljning. Här listan över telefonbluffarna som fått flest anmälningar.

Anmälningarna till Konsumentverket ökade under förra året. Totalt kom 10 483 anmälningar in jämfört med 8703 under 2013. Nästan var femte anmälan handlar om telefonförsäljare.

Problemen är flera – till exempel otydlig prisinformation, samtal till telefonnummer som är registrerade i Nix-telefon, otillåten sms-reklam och att konsumenter fastnar i avtal som de aldrig har tackat ja till.

Dessutom vänder sig i vissa fall bolagen till svaga konsumentgrupper, till exempel äldre personer, som kan ha svårt att värja sig mot marknadsföringen.

– Det är beklämmande siffror som med tydlighet visar att vi behöver nya regler för att skydda konsumenterna. Branschens självreglering och vår tillsyn räcker inte till, säger Cecilia Tisell, ställföreträdande konsumentombudsman på Konsumentverket.

Här är de telefonbluffare som fått flest anmälningar:

Swedsnus har fått 829 anmälningar. Säljer snus via nätet och har vid flera tidigare tillfällen skickat ut otillåten reklam via sms.

Stoppa Telefonförsäljning har fått 256 anmälningar. De erbjuder sig att registrera konsumenter i spärregistret Nix-telefon mot en avgift. Trots att ett medlemskap i registret är gratis – och att Nix-telefon inte tar emot registreringar via bolaget.

Mysafety har fått 180 anmälningar. Säljer bland annat försäkringar mot hot och kränkningar på nätet. Har fått kritik för långa abonnemangsavtal och betalningskrav för produkter som inte beställts.

”Vi är medvetna om detta och har arbetat hårt med våra rutiner och processer de senaste åren och vi ser varje anmälan som ett misslyckande”, skriver Sophie Gernandt, kommunikationschef på Mysafety i en kommentar till Metro.

Konsumentspar har fått 150 anmälningar. Säljer bland annat el- och telefonavtal. Skickar ut avtal till kunder, utan att de har pratat med dem. Påstår att de är en ideell förening, vilket inte stämmer enligt Konsumentverket.

Okänt företag. Dessutom har ett företag som Konsumentverket inte vet vad det heter fått 190 anmälningar. De skickar ut falska sms som ser ut att komma från Coop och ICA. Mottagaren uppmanas lämna kontouppgifter för att kunna vinna presentkort.

Konsumentverket har tidigare fört fram två åtgärdsförslag som skulle förbättra konsumenternas situation avsevärt – skriftlig avtalsbekräftelse och aktivt medgivande till telefonförsäljning. Båda förslagen utreds för närvarande inom ramen för en statlig utredning, Konsumentskydd vid telefonförsäljning, som ska redovisas till regeringen senast 30 april 2015.

Fakta telefonförsäljning
I en Sifoundersökning på uppdrag av Konsumentverket i december 2013 framkom att:

  • 96 procent är negativa till att bli kontaktade av telefonförsäljare från företag där man inte är kund sedan tidigare.
  • Färre än en av tio litar på att telefonförsäljare följer lagstiftningen.
  • Drygt sex av tio anser att det är lätt att bli vilseledd av telefonförsäljare.
  • Mer än två av fem blir inte nöjda med sitt köp.

Skydda dig: Lär dig känna igen bluffarnas ”erbjudanden”

Läs också: Så gör du om du har fått en bluffaktura