<![CDATA[]]>

Var femte småföretag utsatt för hackers – så skyddar du dig

Ebba Arnborg

Publicerades: 13 mars, 2015

Dataintrång har drabbat så många som var femte småföretagare, visar en ny undersökning och experten tror att mörkertalet är stort. Det kan orsaka avbrott i verksamheten, försenade leveranser och att konfidentiell information sprids. Så här skyddar du dig.

Företag drabbas i allt större omfattning av attacker och informationsstöld från hackers. Hela var femte småföretagare vet med säkerhet att de har utsatts för dataintrång. Det visar en ny undersökning från If bland drygt 600 småföretagare.

Samtidigt svarar mindre än hälften av de tillfrågade (47 procent) att de har tillräckliga kunskaper för att skydda företaget mot liknande attacker.

Två av tre småföretagare i underöskningen menar dessutom att ett dataintrång skulle påverka deras kunder, framför allt för att konfidentiell information riskerar att spridas, men också i form av försenade leveranser.

– Cyberattacker kan potentiellt orsaka betydande skador för ett företag. Alla sorters verksamhet löper risken för ett angrepp. Medan storbolagen står relativt väl rustade har många av de mindre företagen inte haft samma möjligheter att skydda sig, säger Adrine Avanesiyan med produktansvar för företagsförsäkringar på If i Sverige, som sedan månadsskiftet erbjuder en databrottsförsäkring för exempelvis virusangrepp och hackers.

Att ett företag utsätts för en riktad attack där angriparna försöker komma över pengar eller information är inte ovanligt enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB, som också tror att det också finns ett stort mörkertal.

Det håller Driva Egets expert på bluffakturor Anders Nyman med om. Han tror att det kan vara ännu fler som drabbats.

– Många småföretagare har inte kompetensen att förstå huruvida de drabbats eller inte, säger han.

Han påpekar att det, tvärtom vad många tror, inte räcker med ett bra antivirusprogram, .

– Det som är minst lika viktigt som att ha uppdaterade antivirus-program är att ha uppdaterade operativsystem, program och plugins (till webbläsare till exempel). Det är där säkerhetshålen finns och utnyttjas, säger han.

 

SÅ HÄR MINSKAR DU RISKERNA FÖR DATAINTRÅNG

  • Ha uppdaterade och funktionsdugliga brandväggar och antivirusprogram.
  • Ta dagliga säkerhetskopior av data och information.
  • Förvara säkerhetskopiorna säkert så att de inte skadas vid samma tillfälle som originalen.
  • Lösenord och andra användaruppgifter förvaras och hanteras så att inte obehöriga kan komma åt dem.
  • Ha uppdaterade operativsystem, program och plugins (till webbläsare till exempel).