Här är branscherna som är sämst på att betala – och dessa är bäst!

Josefin Wallin

Uppdaterades: 1 augusti, 2022
Publicerades: 2 augusti, 2022
Foto av: Adobe Stock

När betalar svenska företag sina fakturor? Här är branscherna som är sämst respektive bäst på att betala i tid. Känner du igen dig?

Branscherna som är mest (och minst) försenade med sina betalningar

Nyligen lanserades Betaltidsindex™, framtaget av Stockholmsbaserade fintechbolaget Invoier. Här har de kartlagt vilka branscher i Sverige som är mest, respektive minst, försenade med sina betalningar till andra företag. Källa: Invoier

I BetaltidsintexTM har man kartlagt hur olika branscher sköter sina betalningar. Att få betalt i tid är en oerhört viktig och ständigt aktuell fråga för många företagare. Vilka branscher betalar snabbast och i tid – och vilka är sämst och senast? Kartläggningen grundas på en mätning som gjorts över hela Sverige. Där man sett på fakturor och olika SNI-koder som legat till grund för att kunna urskilja skillnaderna kring betalningar och olika branscher.

Hur såg då resultatet ut?

– Vi noterar att branscher som varit beroende av komponenter som kan ha blivit försenade, såsom fordonsbranschen, samt de som varit påverkade av pandemins transportproblem i hög utsträckning också är de som fortfarande är senast med sina betalningar. Det nya lagkravet på redovisning av storbolagens faktiska betaltider kan också komma att få större effekt de närmaste månaderna, säger Fredrik Mistander, VD och medgrundare till Invoier i ett pressmeddelande.

Betaltidsindex uppdateras löpande på Invoier.

Branscherna sämst på att betala: (antal försenade betaldagar)

1. Stål- och metallframställning (4,03)

2. Tillverkning av andra transportmedel (3,90)

3. Reparation och installation av maskiner och apparater (2,45)

4. Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar (1,87)

5. Sport-, fritids- och nöjesverksamhet (1,42)

Bästa branscherna: (antal för tidiga betaldagar)

1. Konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet (6,82)

2. Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill (4,54)

3. Utbildning (3,24)

4. Öppna sociala insatser (3,19)

5. Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar (2,99)

Källa: Invoier’s Betaltidsindex™

Tips! Vill du ha en gratis fakturamall? Varsågod!

Osäker på vad din faktura bör innehålla? Så här ska fakturan se ut