Äntligen ska trygghetssystemet förbättras

Redaktionen

Publicerades: 14 januari, 2009

Landets småföretagare har sämre trygghetssystem än de anställda. Äntligen ska det bli ändring på det. En ny utredning föreslår en lång rad förbättringar. Läs listan över dessa här. 

– Regeringen vill förbättra företagarnas sociala trygghet. De förslag som utredaren lämnar ska göra att olika företagsformer behandlas lika och att också anställda och företagare likabehandlas. Förslagen ska ge förutsägbarhet och valfrihet för företagarna, säger näringsminister Maud Olofsson i ett pressmeddelande.

Utredningarna har funnit att egenföretagarna inte får lika stor valuta som de anställda för de avgifter som de betalar, eftersom företagarna utnyttjar försäkringarna i betydligt mindre omfattning än vad anställda gör.

Här är listan över de viktigaste förslagen:

  • Företagarna får välja karensperiod. Längre karens ger lägre avgift.
  • Tillfällig föräldrapenning höjs till samma nivå som för anställda.
  • Tillfällig föräldrapenning betalas ut till den som ombesörjer vården av sitt sjuka barn genom hushållsnära tjänst.
  • Företagarbegreppet i arbetslöshetsförsäkringen preciseras.
  • Företagare kan få a-kassa vid tillfälliga uppehåll i verksamheten i företaget.
  • Enklare a-kasseregler för den som kombinerar företagande och anställning.
  • Starkare skydd vid nyföretagande.
  • Generellt högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader.