<![CDATA[]]>

Åtta skäl för ett grönt företag

Gustaf Brickman

Publicerades: 26 oktober, 2010

Gör ditt företag miljövänligt. Alla vinner på det – världen, dina kunder, dina anställda, du själv och företagets ekonomi. Här är åtta bra skäl till att satsa mer på miljön i ett litet företag.

Företag med bra miljöprofil har lättare att få nya kunder. Det går dessutom att sänka både energikostnader och andra kostnader genom att vara miljömedveten.
Här är åtta bra argumentet till varför ditt företag bör spara på miljön:

 1. Du kan sälja mer. Kunderna tänker allt mer på miljön och handlar hellre av ett företag med en uttalad miljöpolicy.
 2. Du kan anställa bättre personal. Ditt företag blir mer attraktivt som arbetsplats, och du får lättare att anställa kompentent och medveten personal.
 3. Du kan sälja mer till storföretagen. Stora företag har krav på sig att säkra sina leverantörsled och se till att alla deras underleverantörer arbetar med miljöfrågorna.
 4. Du kan vinna offentliga upphandlingar. Inom offentliga upphandlingar är det numera ofta ett krav att det företag som får uppdraget ska vara miljöcertifierat, eller ha en miljöpolicy.
 5. Du kan minska dina utgifter. Genom en miljöplan kan du spara pengar genom att spara in på resor, material och elförbrukning.
 6. Du får mindre spill. Med bättre planering får du mindre spill, vilket ger lägre kostnader för avfallshantering och mindre transportkostnader för inköp.
 7. Du får bättre stämning på jobbet. Stämningen och effektiviteten bland dina anställda blir bättre om de är stolta över sin arbetsplats.
 8. Du bidrar till en bättre värld. Sist men absolut inte minst så gör du en insats för miljön. Och en välmående planet är ju en förutsättning för välmående företag.

För många småföretag är det lätt att bli miljömedveten. Det räcker med dessa fyra förändringar:

 1. Se över. Gör en genomgång av alla delar i din verksamhet, från pappersanvändning och bläckpatroner till resor och elanvändning. Vilken miljöpåverkan har de olika delarna?
 2. Prioritera. Vad är svårt att ändra på och vad kan du göra redan i dag? Vilka förändringar kommer att ha störst effekt?
 3. Planera. Sätt upp en plan utifrån dina prioriteringar, börja med det som är lättast och ger störst effekt.
 4. Sätt igång!