Zen hjälper dig i vardagen. Foto: Getty Images

Bli en bättre ledare – med hjälp av Zen

Samuel Karlsson

Publicerades: 23 augusti, 2018

Att leda sig själv är svårt, att leda andra kan te sig oöverstigligt. Ta hjälp av Zen – den filosofiska gren av buddhismen som inspirerat till mindfulness och Lean.

 Har du svårt att hinna fokusera på det som är viktigt och samtidigt minska stressen, hos både dig själv och dina medarbetare? Funderar du på hur du kan skapa en positiv företagskultur och få alla att dra åt samma håll?

Lösningen är att ta hjälp av Zen, en filosofisk riktning inom buddhismen, det menar Tommy Falonius som skrivit ”Ledarskapets Faktor Z”.

– Zenmästarnas råd och reflektioner är raka motsatser till den nya, spännande ledarskapstrenden men känns befriande fräscha, sanna och opretentiösa. De är insikter som är giltiga för människor i alla tider: om hur det är att vara människa och ledare, hur vi enklast leder oss själva och andra och hur vi förverkligar det vi föresatt oss, skriver han.

Zen handlar, enligt Tommy, om att fokusera på väsentligheter och hitta en harmonisk tillvaro. Hans bok ”Ledarskapets Faktor Z”består av 40 citat hämtade ur zens tankevärld som Tommy tolkar ur ett modernt ledarskapsperspektiv.

Här har vi valt ut fem i korthet:

”Koncept och doktriner är hjälpmedel, som ett finger som pekar mot månen. Bara en dåre tror att fingret är månen.”(Bodhidharma)

Tommys ledarskapstolkning:Se modeller och ledarskapsteorier som goda råd snarare än fakta eller smarta genvägar. Plocka upp det mest matnyttiga, framför allt det du direkt kan använda i verksamheten. Lita i första hand på din egen magkänsla.

”Här och nu är zens innersta kärna.”(Thich Nhat Hanh)

Tommys ledarskapstolkning:Behåll din uppmärksamhet på nuet. Minska stressen genom att koncentrera dig på ett problem i taget. Styr verksamheten efter din och organisationens vision, var uppmärksam på den dagliga verksamheten och akuta behov.

”För att bli en bra ledare är uppriktighet och trovärdighet i både tal och handling grundläggande.”(Sixin Wuxin)

Tommys ledarskapstolkning:  Grunda din auktoritet som ledare på din egen person och en respekt mellan dig och dina medarbetare. Var ärlig mot dig själv om dina egna styrkor och brister – och vad du bör undvika för att uppfattas som trovärdig. Hitta de förutsättningar som gör att du presterar bäst och var medveten om det intryck du gör på andra människor.

”Belöningar och bestraffning är den lägsta formen av utbildning.”(Zhuangzi)

Tommys ledarskapstolkning:När du vill öka dina medarbetares motivation och engagemang, skaffa dig kunskap om vad som verkligen driver dem. Visa tillit och se till att arbetsuppgifterna upplevs som meningsfulla och värdeskapande. Ge medarbetarna en trovärdig förklaring till varför deras arbete är betydelsefullt för företaget och kunderna.

”Det värdefullaste vi kan erbjuda andra är vår närvaro.”(Thich Nhat Hanh)

Tommys ledarskapstolkning:Var generös med att delegera ansvar och visa tillit. Visa att du är närvarande och intresserad av dina medarbetare. Lär dig förstå vad de förväntar sig av dig som ledare genom att vara deltagande i vardagen – se dem och ge feedback.

Av: Ebba Arnborg