<![CDATA[]]>

De är aldrig sjuka eller arbetslösa

Anders Andersson

Publicerades: 3 december, 2009

Landets enmansföretagare betalar avgifter för både sjukförsäkring och a-kassa. Men bara en procent av dem är arbetslösa och de arbetar trots att de är sjuka. Det visar en ny rapport.

– Enmansföretagen är Sveriges vanligaste företag. De får det lokala samhället att fungera. De skapar jobb åt sig själva och åt sitt nätverk. De är livsviktiga för Sverige. Under lågkonjunkturen har företag gått omkull och många har förlorat sina jobb, men soloföretagarna har sina jobb kvar, sar förbundssekreterare Camilla Littorin, från Företagarförbundet, när hon prtesenterade rapporten. 

Då presenterade hon också  fyra levande exempel ur undersökningen, fr v  på bilden ovan:

  • Snickaren Jonas Persson, som menar att det gäller att ha en förstående familj för att klara av att ständigt jobba.
  • Skönhetsterapeut Nanny Öström, som vet att en enmansföretagare aldrig kan vara sjuk.
  • Konsult Ritva Allniemi, som vill få bort revisionsplikten.
  • Finanskonsult Johan Hiller,  som aldrig skulle kunna finna sig i att vara anställd.

Nästan hälften av enmansföretagarna är med i någon a-kassa, men bara en procent av dem är arbetslösa.
 

De flesta enmansföretagare kan inte vara sjuka. De har kunder eller arbetsuppgifter som väntar på dem varje dag. Därför säger 51 procent av de tillfrågade att de det senaste året jobbat trots att de varit sjuka.

Många betalar alltså skatter och avgifter till ett trygghetssystem som de inte använder. För att visa det plockade Företagarförbundet fram ett citat från en anonym medlem:

– Lösningen heter Ipren, läkemedelsindustrins mest fantastiska gåva till småföretagarna.
 

Företagarförbundet har räknat fram att enmansföretagarna är Sveriges enskilt största företagargrupp, och bidrar med hela 15 procent av landets BNP. Men de  150 000 av de 600 000 enmansföretagarna kan inte leva på sitt företagande. De identifierarar sig inte ens som företagare. Det är verksamheten och inte själva företagandet som är deras identitet

Rapporten visar att frihet och flexibilitet är det viktigast. Det är därför de startat eget.  Det är kanske det som gör att nästan tre av fyra är tillfreds med tillvaron och får livspusslet att gå ihop, trots att tre företagare av fyra jobbar mer än 40-dagarsvecka. 13 procent av dem jobbar mer än 60 timmar i veckan

De flesta enmansföretagare, 58 procent, har en omsättning på mellan 250 000 och en miljon. 24 procent har 1-3 miljoner i omsättning.
Men pengar är inte särskilt viktigt för en enmansföretagare. Det viktigaste är ”att vara omtyckt av kunderna” och ”att göra något som de tycker om.”

Läs hela rapporten här

Glada enmansföretagare som just fått rapport om hurdana de egentligen är.