<![CDATA[Hans Bergmark kopplar ihop företagare.]]>

Han kopplar ihop företagare och tillverkare

Yasemin Bayramoglu

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 16 juni, 2017

Har du en idé om en produkt, men är osäker på exakt var och hur den ska kunna tillverkas? Nu finns en sajt där där företagare ska kunna möta rätt tillverkare.

Att mer och mer produktion läggs utomlands är inget nytt. Men med det kommer långa transporter, språkförbistring och tänkbara kulturkrockar. Samtidigt som produktionskapacitet står outnyttjad i Sverige.

Det här är grunden för Manufacturing Guide, en mötesplats på nätet där tanken är att tillverkare och uppfinnare ska kunna mötas, skapad av Hans Bergmark som själv har ett förflutet inom industrin.

På sajten finns såväl filmer som beskriver hundratals olika produktionsmetoder som fakta om olika material – och vilka tillverkare som gör vad.

Hans dröm är att konstruktörer ska börja med att se vilka produktionsmöjligheter som finns inom landet innan man gör klart själva produkten. Som det är nu konstruerar man ofta efter det man känner till, vilket resulterar i konventionella tillverkningsmetoder som utsätts från hög internationell konkurrens.

– Men om man höjer kompetensen kring den

maskinpark vi har i Sverige och kopplar samman konstruktörer med kunniga leverantörer tidigare i utvecklingsprocessen så kommer man hitta tekniska utvecklingsmöjligheter. På så sätt höjs produkters konkurrenskraft samtidigt som det ger goda förutsättningar att produktionen stannar i Sverige, säger Hans.

Idén till databasen fick han redan 2005. Men det skulle dröja ända till 2014 innan han började utveckla den med hjälp av stöd från Vinnova.

Tanken är att tjänsten ska vara gratis för producenterna, medan industrin får vara med och betala för att kunna visa upp vilka tekniska lösningar de kan erbjuda. Även högskolor är med och bidrar med sitt kunnande. Och intresset för att vara med är stort.

– Vårt mål långsiktiga mål är att även de som egentligen inte kan så mycket om tekniska lösningar ska kunna hitta rätt produktion genom oss. Där är vi inte riktigt idag, men det kommer, säger Hans hoppfullt.