<![CDATA[]]>

Jan Carlzon vill införa småföretagarkultur

Anders Andersson

Publicerades: 24 juli, 2011

Söndagens sommarvärd Jan Carlzon vill ta Sverige från en storföretagarkultur till en småföretagarkultur. Småföretagarattityden ska vara ”hjälte” och inte ”jante”.

Jan Carlzon, som är 69 år, blev den förste sommarprataren som tog småföretagarnas parti. Han hyllade regeringen som tagit Sverige från bidragskultur till jobbkultur, men menade att nästa steg är storföretagarkultur till småföretagarkultur.

– För att göra det krävs en attitydförändring. Det gäller att gå från jante till hjälte i synen på småföretagare, sa han.

Precis som Driva Eget framhöll han att det är bland småföretagen som de nya jobben skapas. Han tog detta talande exempel:

  • På 15 år har företag med mindre än 50 anställda skapat 360 000 nya jobb i Sverige.
  • Under samma tid har alla myndigheter och storföretag bara skapat 40 000 nya jobb.

– Det är från småföretagen som landet kan få ökade skatteintäkter och det är de som är garanter för ökat välstånd, sa han.

Han gav en råsop mot storföretagens bonussystem:

– Det är orimligt att storföretagens chefer ska belöna varandra med höga bonusar utan eget risktagande. Samtidigt tar de privata företagarna egna risker, och när de sedan ska sälja sina livsverk beskattas de mycket hårdare än om de bara spelat golf och spekulerat med aktier.

Gång på gång framhöll han att både stora och små företag måste utgå ifrån människan – i relationen mellan chefer och anställda och mellan företag och kund. SAS, där han var chef under många år, blev hans exempel:

-Genombrottet kom när vi utgick ifrån att vi flyger människor och inte flygplan, sa han.

Sitt nytänkande kring ledarskap och företagande har han sammanfattat i den uppmärksammade boken Riv Pyramiderna som har översatts till 22 språk.

Jan Carlzon, som varit en internationellt känd företagsledare, är nu privat investerare genom investeringsbolaget Ledstiernan sedan 1994.

Lyssna här på hans sommarprogram som sändes under söndagen.