Nästan var femte person är företagare

Redaktionen

Publicerades: 15 september, 2010

Drygt 778 000 personer eller 18,5 procent av alla sysselsatta i Sverige driver företag i någon form – det är nästan var femte person. Siffran är betydligt högre än vad man har trott förut.

Det är Tillväxtverket som räknat antal företagare i Sverige och fått fram siffrorna, som är betydligt högre än vad man tidigare har trott. Undersökningen visar också att mer än hälften av alla nya företagare är kvinnor.

I studien ingår registeruppgifter om egna företagare, men även deltidsföretagare, fåmansaktiebolagsägare och operativa företagsledare.

I Jämtlands län är entreprenörskapet mest utbrett, där 27,9 procent av alla sysselsatta driver eget företag i någon form. På kommunnivå skiljer sig entreprenörsnivån från knappt åtta procent ända upp till 42 procent av andelen sysselsatta personer.

– Nästan var femte person i landet är företagare i varierande grad, det är positiva besked. Undersökningen visar också att det finns goda möjligheter att utveckla entreprenörskapet i hela landet. Tillväxtverket, som genomför en rad offensiva insatser och program för att underlätta företagande och hållbar tillväxt i Sverige, kommer att ha en fortsatt viktig roll i det arbetet, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

Företagandet i Sverige ökade med 40 000 personer under perioden 2004-2008. Tydligast är ökningen av kvinnor inom gruppen ”kombinatörer” eller deltidsföretagare. Där är ökningen mer än 10 procent.

Ett mönster är att små och glest befolkade kommuner har en hög nivå av entreprenörskap. Storstadskommunerna ligger på en lägre nivå, medan många av storstädernas kranskommuner har ett högre totalt företagande. Den lägsta entreprenöriella nivån finns i kommuner som domineras av stora arbetsplatser.