<![CDATA[]]>

Nu pluggar de till företagare

Camilla Björkman

Publicerades: 24 augusti, 2011

Från och med i höst ingår entreprenörskap i både grundskolan och gymnasieskolan. Den nya läroplanen ska göra eleverna mer nyfikna och kreativa.

Fler unga ska bli entreprenörer. Det slog regeringen fast redan våren 2009 – och därefter tog Skolverket fram ett förslag till en ny läroplan.

Nu träder förändringarna i kraft och när eleverna kommer tillbaka till skolan efter sommarlovet har de denna nya punkt på schemat.

– I de nya skolreformerna betonas entreprenörskap som bland annat kan innebära att främja elevernas nyfikenhet, kreativitet och förmåga att ta initiativ. Vad eleverna än väljer att arbeta med i livet så är entreprenörskap till nytta, säger Peter Skoglöf, undervisningsråd på Skolverket.

Många skolor har redan integrerat entreprenörskap i utbildningen genom organisationen Ung Företagsamhet, där de får prova på att driva företag. Men från och med i höst ska alltså alla på ett eller annat sätt få lära sig om ämnet.

I korthet handlar det om två åtgärder som ska stimulera entreprenörskap i grundskolan och på gymnasiet:

  • Grundskolan ska lägga grunden för entreprenörskap hos eleverna genom att stimulera deras nyfikenhet, självförtroende och förmåga att fatta beslut, och på andra sätt lyfta fram färdigheter som är avgörande för entreprenörskap.
     
  • I gymnasieskolan lyfts entreprenörskap fram tydligare som en uppgift för hela utbildningen. Det är även möjligt att fördjupa sig i entreprenörskap och företagande på vissa utbildningar.