<![CDATA[]]>

Sverige får bottenbetyg för ungt företagande

Camilla Björkman

Publicerades: 14 maj, 2010

Sverige är en av de länder i Europa som har lägst andel unga företagare. Dessutom har vi hög ungdomsarbetslöshet och få unga chefer – och hamnar därför på 14:e plats i ett europeiskt ungdomsindex som presenteras idag.

Det kan verka som att Sveriges unga har både bra möjligheter och stor lust att starta eget företag. Men nu visar en ny undersökning bland 22 EU-länder att så inte är fallet. Ungdomsindexet rankar länderna utifrån hur bra de är på att ta tillvara ungdomsgenerationens potential. Här tittar man på faktorerna arbetslöshet, företagande, chefskap, utbildningsnivå, inkomst, köpkraft, attityder till unga och självupplevd hälsa.

Sverige ligger ganska bra till när det gäller attityder och inkomst. Däremot hamnar vi i bottenskiktet när det gäller andelen unga chefer, arbetslöshet och företagande. Bara 0,7 procent av Sveriges ungdomar driver ett eget företag, vilket är den femte lägsta andelen av de undersökta länderna. Sammanlagt hamnar vi på 14:e plats av 22 länder.

– Vår internationella jämförelse visar att endast fyra länder har en lägre andel unga företagare. Vi vet sedan tidigare att fyra av tio ungdomar i Sverige föredrar att vara företagare framför att vara anställda, ändå är det få som lyckas förverkliga sina idéer. Svårigheter att få tillgång till kapital kan vara en orsak, säger Malin Sahlén, ekonom på Svenskt Näringsliv.

Bäst placering får Storbritannien och Irland. Här har unga högre inkomster, utbildningsnivå och lättare att bli chefer. Dessutom tycker de att den egna hälsan är bra.

Här är hela listan:

 1. Irland
 2. Storbritannien
 3. Cypern
 4. Luxemburg
 5. Belgien
 6. Tjeckien
 7. Nederländerna
 8. Frankrike
 9. Österrike
 10. Polen
 11. Danmark
 12. Spanien
 13. Slovenien
 14. Sverige
 15. Grekland
 16. Italien
 17. Slovakien
 18. Lettland
 19. Finland
 20. Portugal
 21. Tyskland
 22. Ungern