<![CDATA[]]>

”Våga fatta stora beslut”

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 19 oktober, 2015

Driva Egets bloggare, entreprenören och författaren Björn Flintberg, har nyligen tagit ett stort beslut. Här skriver han om att våga välja även om “vägen” ser lite snårig ut.

”Det gäller bara, när man fattar stora beslut, att man tänkt igenom dem ordentligt, och sen inte är rädd att fatta följdbeslut. Det är en av många erfarenheter från min karriär, både som entreprenör och i styrelsearbete med börsnoterade bolag.” Läs hela Björns inlägg här.