<![CDATA[]]>

Våga ”strunta” i grundaren – då ökar chanserna

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 2 december, 2016

Vill du att ditt företag ska överleva i århundraden? Vad är det som gör att vissa familjeföretag kan det? Schweiziska forskare har hittat en – oväntad – framgångsfaktor.

Läs också: Så har familjeföretaget överlevt i 142 år 

För alla företag – familjeföretag eller inte – är innovationer är en förutsättning för överlevnad på lång sikt. Det är inget nytt.

Det finns också forskning som visar att sättet på vilket man överför den gemensamma familjehistorien från generation till generation påverkar i vilken mån man lyckas lansera framgångsrika innovationer.

Det som de fem forskarna vid Center for Family Business vid St Gallens universitet i Schweiz nu har gjort är att titta på hur man pratar om familjens historia. För det visar sig att sättet att berätta hänger ihop med hur företagen utvecklas.

I studien djupintervjuade man 41 företagsledare för små och medelstora familjeföretag inom samma bransch. Alla betonar vikten av att föra familjeföretagets historia vidare från generation till generation. Många berättar om hur de redan som små barn fick höra om när exempelvis gammelfarfar startade företaget.

Men det var alltså när forskarna borrade djupare i historieberättandet som det blir extra intressant. För det visade sig att familjeföretag där man är väldigt fokuserade på grundaren inte är lika innovativa som de som i stället fokuserar på styrkan i hela familjen.

I grundarfokuserade företag presenterar man nyheter mer sällan och i marknadsföringen avspeglas det genom att man i första hand trycker på företagets traditioner. I intervjuerna uttryckte man också skepsis mot nytänk, man gör som man alltid har gjort.

I företag där man i stället betonar familjens betydelse (”vi har starka band i familjen”, ”i vår familj jobbar vi hårt”) ligger man tvärtom före sina konkurrenter när det gäller produktutveckling och vågar sig på mer radikala innovationer. Man är dessutom mer öppen för att testa nya marknadsföringssätt.

Mönstret avspeglar sig även på beslutsfattandet. I de företag där man fokuserar på grundaren är dagens företagsledare måna om att göra sina förfäder stolta. Man beskriver hur man tänker ”hur skulle farfar gjort?” och så vidare.

I de familjefokuserade företagen fattar man i stället mer självständiga beslut, vilket också öppnar för nytänkande. Innovationslusten kan i själva verket bli en del av den familjehistorien som förs vidare.

Detta hänger i sin tur ihop med vem som fattar besluten. Även om unga familjemedlemmar ingår i ledningsgruppen så är det i regel den äldste som bestämmer i de företag där man agerar utifrån grundarens ursprungliga visioner. (”Jag vet vad som behöver göras. Mina barn håller inte alltid med mig, men de kommer tacka mig när de blir äldre.”)

Synd, eftersom det är de unga som oftast kommer med innovativa idéer …

Men det tristaste resultatet i studien är att det även finns samband mellan familjekonflikter och hur man förmedlar familjeföretagets historia.

I de företag som har ett starkt grundarfokus såg forskarna fler konflikter – bråk som dessutom kan ha pågått i generationer. Konflikter som drar ner innovationsbenägenheten ytterligare.

Forskarnas slutsats är att där man brottas med konflikter drar sig de yngre från att komma med idéer på innovationer helt enkelt.