<![CDATA[Lägg upp en säljstrategi. Foto: Getty Images]]>

10. Hur lägger man upp en säljstrategi?

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 24 januari, 2017

Ulla-Lisa: Först och främst måste du göra klart för dig VAD du erbjuder, vilken nytta du gör – produkt, tjänst, paketering? Därefter ta reda på VEM som har nytta av din nytta och har en plånbok som matchar. Gör en önskelista! Och sedan HUR du ska nå dem för att lyssna av om de behöver dig. Sätt ett mål som du vill uppnå – pengar, aktiviteter, antal av något … Sedan planerar du baklänges från målet vilka aktiviteter du ska genomföra i din kalender. Testa, genomför, justera.

 Fredrik:

1. Insikt: En gemensam förståelse och kunskap kring dagens försäljning är grundläggande för att kunna arbeta med möjligheter och utmaningar för att nå målet.

 2. Målbild: Att ha en tydlig målbild är en förutsättning för att kunna börja analysera, planera, utveckla arbetet.

 3. Nulägesanalys: Nästa steg är att göra en kartläggning av nuläget i förhållande till målbilden. I nulägesanalysen identifieras gapet mellan nuet och målbilden genom att titta på de organisatoriska och eller individuella förutsättningarna. På så sätt hjälper det er som organisation/dig som individ att identifiera möjligheter till förändring i relation till nyckelutmaningar och deras affärsmässiga konsekvenser.

 4. Kreativa lösningar: När vi har identifierat gapet mellan där vi är idag och dit vi vill kan vi börja tänka på lösningar och åtgärder för att nå målet.

 5. Prioritering av lösningar: Är det ett steg i rätt riktning? Är det flexibelt och utvecklingsbart? Ger det god avkastning på kort och lång sikt?

 6. Förändring/Utveckling: Träning och Implementation av arbetssätt för att nå framgång.