<![CDATA[Hur viktigt är det att synas? Foto: Getty Images]]>

3. Man ska synas överallt för att nå ut. Eller?

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 24 januari, 2017

Ulla-Lisa: Verkligen inte! I vilka kanaler finns dina önskekunder – sociala eller öga mot öga? Utgå alltid från det. Fokusera på ett syfte med det du gör och sätt en strategi (som bör vara flexibel utifrån uppnådda resultat.) Välj det som leder till resultat, lägg ned det andra. Ska man till exempel twittra i två år för att få ett uppdrag så är det en väldigt dyr insats! Det genomförs många underbara uppdrag som inte syns utåt. Ett möte kan vara mycket mer lönsamt än att sprida ut sig i sociala kanaler. Själv är jag mycket restriktiv. Referenser är magiska.

Fredrik: Att vara närvarande och relevant för sina kunder är en konkurrensfaktor. Du ska vara där dina kunder är. När du har definierat din målgrupp och gjort din research kommer du se i vilka kanaler de befinner sig. Finns de exempelvis på LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram etc så bör du ha en närvaro i dessa kanaler.