<![CDATA[]]>

Se upp! Din julklapp till kunden kan vara en muta

Ingrid Kindahl

Publicerades: 13 december, 2013

Många tror sig ha full koll på hur mycket en julgåva får vara värd utan att den misstänks vara muta. Men reglerna är otydliga. Ett belopp man kan gå på är 445 kronor, men det gäller inte alltid.

En julgåva till en kund är inte per automatik avdragsgill. Undantaget är enklare reklamgåvor av ”förhållandevis obetydligt värde”. Gåvorna måste då ha anknytning till bolagets verksamhet och lämnas till ett större antal kunder.

Du kan också dra av kundgåvor om de ges i samband med representation, till exempel vid en affärsförhandling i anslutning till julhelgen. Avdrag medges med högst 180 kronor ex moms.

Om du vill ge en julgåva till någon som jobbar i den offentliga sektorn får den kosta högst 1 procent av prisbasbeloppet, alltså 444 kronor i år. Men din kunds arbetsgivare kan ha bestämt ett lägre belopp, och då gäller det.

Vill du ge något till en person som bedriver myndighetsutövning – ”iaktta största restriktivitet”, skriver Institutet mot mutor på sin webb. Utan att närmare precisera vad som menas med det.

Om din gåvomottagare jobbar i den privata sektorn är reglerna visserligen mindre hårda – men också ännu luddigare. Här finns ingen övre beloppsgräns, och ”högre belopp kan accepteras än de som gäller för offentlig sektor” enligt Institutet för mutor. Det kan vara svårt att rätta sig efter för den som vill vara noga. ”Måttfullhet bör dock iakttas”, skriver institutet som en extra upplysning.

Skulle det uppstå diskussion om huruvida du har försökt muta gåvomottagaren, kommer det att vara viktigt att se vad hans/hennes arbetsgivare accepterar. Har arbetsgivaren en låg beloppsgräns, så gäller det.

Här är några goda råd innan du bestämmer dig för vilken klapp du vill ge bort till dina kunder i jul:

• Undvik dyrt och lyxigt.
• Ge inget alls till myndighetspersoner.
• Ta reda på vad personens arbetsgivare har för policy.
• Se till att arbetsgivaren får veta vilka gåva du tänker ge.
• Om du vill ge klappar till flera personer inom samma yrkeskategori, se till att de är likvärdiga.

JULKLAPP TILL ANSTÄLLDA

Julgåvor som är värda högst 450 kronor inklusive moms är skattefria för dina anställda. Är värdet högre blir gåvan skattepliktig från första kronan.

Julgåvan får inte vara kontanter för att vara skattefri. Ett presentkort som inte kan bytas mot pengar kan vara skattefritt.