<![CDATA[]]>

Här är receptet på ett starkt varumärke

Camilla Björkman

Publicerades: 25 juli, 2013

En kokbok för färgstarka varumärken, det har egenföretagarna Britt-Marie Norrblom, Sibylle Wenne och Gunilla Ysberg skrivit. Här är deras tips till småföretagare som vill stärka sitt varumärke.

– Att bygga varumärke är lite som att planera, laga och servera en vacker och god måltid som ger mersmak, säger författarna till Kokbok för färgstarka varumärken (GML Förlag).

Britt-Marie Norrblom, Sibylle Wenne och Gunilla Ysberg driver alla egna företag som konsulter, coacher, föreläsare och marknadsförare, liksom föreläser om att bygga varumärken. Därför bestämde de sig för att skriva en handbok i ämnet.

– Det finns ett behov på marknaden att lära sig hur man bygger varumärken. Många företag skriver på sin webbsida att deras vision är att bli bäst inom sin marknad, men det säger egentligen ingenting, säger Britt-Marie Norrblom.

Hon konstaterar att marknaden idag är global och konkurrensen stor. För att slå sig fram som företagare gäller det att man är tydlig med vad man står för – och även vad man inte står för.

– Först när man vet det kan man börja kommunicera det till andra, säger hon.

Steg ett är alltså att bli tydlig inför sig själv. Författarna tipsar i boken om att ställa dig själv frågor som:

  • Vilket uppdrag på marknaden ska mitt företag ha? Vilken nytta ska mitt företag göra?
  • Vad är företagets vision?
  • Vilka är företagets värderingar?
  • Vilka är dina kärnvärden?

– Det här är ett stort jobb som man ska lägga ner mycket tid på. Men när man har hela grunden klar för sig är det så mycket lättare att gå vidare, säger Britt-Marie Norrblom.

Sen gäller det att använda det du har kommit fram till – inte bara låta din vision bli en tjusig tagline på din webbsida. Kommunicera din värdegrund i din marknadsföring, i din grafiska kommunikation, på din webbsida, gentemot dina medarbetare och mot dina kunder.

Gör gärna en aktivitetsplan, där du skriver ner vilka marknadsaktiviteter du ska göra, vilka informationskanaler du vill nå ut till och vilka du vill nå.

Men gör inte misstaget att tro att du sedan är färdig.

– Världen förändras hela tiden och ditt företag med det, så det gäller att ständigt revidera, säger Britt-Marie Norrblom.

Slutligen gäller det att vara konsekvent, menar författarna. Värdegrunden ska genomsyra hela verksamheten: All kommunikation och alla som jobbar i ditt företag ska ge samma signaler ut mot kunderna.

– Det ska sitta i ryggmärgen. Då har man en bra grund för att nå resultat och effektivt kunna konkurrera på en global marknad, avslutar Britt-Marie Norrblom.

3 TIPS FÖR ETT STARKT VARUMÄRKE

1. Tänk efter.
Tydliggör för dig själv vad du vill kommunicera ut till dina kunder. Vad vill du att ditt varumärke ska stå för?

2. Gör en handlingsplan.
Lista vilka du ska nå ut till och hur det ska gå till. Skriv ner aktiviteter och bocka av.

3. Var konsekvent.
Ditt budskap ska gå igen i alla kanaler, från din webbsida till ditt visitkort och i kommunikationen med dina anställda.

Källa: Kokbok för färgstarka varumärken av Britt-Marie Norrblom, Sibylle Wenne och Gunilla Ysberg.

  

Britt-Marie Norrblom, Sibylle Wenne och Gunilla Ysberg. 

Artikeln uppdaterad 2015-09-25.