Optimismen minskar i handeln. Foto: Getty Images

Rekordhet sommar kylde ned handeln

Samuel Karlsson

Publicerades: 15 augusti, 2018

Handlarnas framtidsförväntningar sjönk i augusti. I både butikshandeln och e-handeln minskar optimismen jämfört med föregående månad. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer för augusti. 

Framtidsindikatorn bland de fysiska butikerna minskade med -3,1 enheter i augusti till index 95,2. Det innebär att indikatorn ligger lägre än under samma period förra året. Störst var tappet bland dagligvarubutikerna där framtidsförväntningarna föll med hela 6,4 enheter.

– En varm sommar brukar gynna dagligvaruhandeln, men när den rekordheta sommaren ledde till eldningsförbud var det också slutgrillat för konsumenterna. Även om eldningsförbudet var högst nödvändigt bidrog det till en viss nedgång i dagligvaruhandeln, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Även bland e-handlarna minskade framtidstron. Svagare förväntningar på både framtida försäljning och på antalet anställda gjorde att Framtidsindikatorn för e-handeln föll med 1,9 enheter, till 108,3, i augusti.

– Sommaren brukar tillhöra de svagaste månaderna för många e-handlare. Även om e-handlarnas optimism svalnat under sommaren är digitaliseringstrenden hetare än någonsin, säger Karin Johansson.

Framtidsförväntningarna för såväl den egna butiken som för handeln som helhet har minskat två månader i rad. Fortsatt är handlarna mer optimistiska kring den egna butiken än för handeln som helhet.