Vem har ansvar för varan om den skadas innan köparen betalat? Foto: Getty Images

Vad händer om kunden skadar varan?

Noshin Kardel

Publicerades: 14 mars, 2017

Vad händer om en kund skadar varan innan han eller hon betalat? Och hur ska du gå till väga om de vägrar betala? Vår expert reder ut vad som gäller.

Ansvaret av varan regleras i köpeavtalet, där ska det alltså skrivas in från vilken tidpunkt köparen ansvarar för varan. Ett avtal ingås dock inte genom att du på fakturan skriver denna information, det måste båda parterna komma överens om. Har ni inte avtalat något om risken för varan gäller Köplagens regler. Risken för varan övergår då på köparen när varan avlämnas.

 Med avlämnande menas enligt huvudregeln då kunden hämtar varan. Om ni i stället har avtalat om transportköp sker avlämnandet först när säljaren transporterat varan och överlämnat den till köparen. När avlämnandet är gjort och varan räknas som överlämnad till köparen har risken för varan gått över på köparen. Köparen ansvarar då för eventuella skador som uppkommer på -varan oavsett om betalning skett eller inte.

 Skulle fel på varan uppstå men köparen kan visa att felet redan fanns där innan varan togs emot, eller att säljaren på något sätt är ansvarig, har köparen rätt att exempelvis hålla inne betalningen. Skulle köparen inte betala i tid har säljaren olika möjligheter. Dels kan säljaren ha rätt till dröjsmålsränta, dels att köpet hävs. Ett allra första förebyggande steg är att skriva ut betalningsdag och dröjsmålsränta på dina fakturor. Skulle köparen sedan inte betala i tid kan du vända dig till kronofogdemyndigheten för att få hjälp att driva in beloppet eller kontakta ett inkassobolag.

Läs fler av våra expertsvar på läsarnas frågor här!