Här är sex heta forskningsområden som kan bli framtidens företag

Josefin Wallin

Uppdaterades: 11 juni, 2023
Publicerades: 5 juni, 2023
Foto av: Adobe Stock

Här är forskningen som vill leta sig ut i näringslivet och kommersialiseras. Smart teknik för skogsskötsel, beslutsprocesser men även en lösning för att få fram rätt blod till ovanliga blodgrupper. Forskningen och de nya idéerna som kommer bli framtidens business!

100 innovationer ur forskningen

Kungliga Ingenjörsvetenskaps akademin (IVA) presenterar en årlig lista. Här hittar du helt ny forskning – som ska skapa nytta genom att ta sig ut på marknaden, kommersialiseras och utvecklas genom nya affärsmetoder. Forskning möter företagande med andra ord! På listan finns noga utvalda forskningsprojekt från Sveriges lärosäten. Där också alla söker nya kontakter med näringslivet – kanske dig? – för att fortsätta utveckla sin forskning. Visst låter det spännande?

Listan består av 100 olika punkter och forskningsprojekt. Driva Eget har plockat några smakprov från listan åt dig:

TreePlanterXY – för en mer automatiserad skogsskötsel

Idag saknas den information som behövs för att tillämpa framtidens tekniker för en automatiserad skogsskötsel. Varför sparar vi inte data om träden redan vid plantering? Detta vill TreePlanterXY utveckla.

Majoriteten av dagens plantor sätts fortfarande med manuella verktyg och utvecklingen av teknik som kan ersätta dessa går långsamt. Därför har forskare valt att utveckla ett system som integreras med nuvarande verktyg och arbetsrutiner. Lösningen är att montera en högprecisions-GPS på befintliga plantrör och därmed ge varje träd en unik identitet redan vid plantering. Det låter dem urskilja förädlade skogsplantor från naturlig föryngring och låter skogsägare undvika kostsamma uppföljningar på tjänster som plantering, gallring och så vidare.

Syftet är att få ett mer hållbart skogsbruk med ökad fokus på biodiversitet och spårbarhet av råvaror, samt en snabbare och effektivare skogsvård.

Helision – nytt beslutsverktyg

De flesta större organisationer står inför att fatta ett stort antal komplexa beslut. Som en följd av omställningar i energiförsörjning, försörjningskedjor, klimatanpassning och digitalisering. Här vill Helision underlätta.

Dessa beslut har flera mål som ofta står i konflikt med varandra. Samt flera intressenter vars intressen även kan vara i konflikt med varandra. Helision är ett webbaserat och anpassningsbart verktyg för gruppbeslut som effektiviserar strukturering, kommunikation och värdering av beslutsalternativ för sådana problem.

Storskalig produktion av sällsynt blod

Patienter med sällsynta blodgrupper kan sällan erbjudas blodtransfusion. Detta på grund av kronisk brist på kompatibelt blod vilket leder till sämre vård. Men här finns forskning på gång!

”Vi har utvecklat en metod för att konvertera vanligt blod i blodpåsar. Till en typ av sällsynt blod med hjälp av ett enzym. Det här möjliggör storskalig produktion av sällsynt blod och löser tillgången till blod för patienter med den ovanliga Bombay-blodgruppen.”

Det här är en enkel lösning på ett verkligt problem i sjukvården. Just nu söker man samarbetspartners som kan hjälpa till att kommersialisera den här processen.

Läs: Så svarar AI på 5 frågor om att nå framgång med företaget – och tjäna cash!

Återvinning av textilier

En tillverkningsprocess för återvinningen av textilier i kompositer, där processen är miljövänlig, enkel och där inte vatten, kemikalier eller energikrävande processer används.

”Vi använder en blandningsextruder, en typisk processutrustning som används i plastindustrin för att göra kompositmaterialet. Textilier klipps till remsor (liknande mattrasor) och matas in i extruder tillsammans plasten, och sönderdelas i processen till fibrer samtidigt som fibrerna blandas med polymeren”, berättar man om sitt projekt.

Kompositen med 40 procent återvunna textilfibrer är både billigare och starkare än den enskilda polymeren. Bidrar till cirkulär ekonomi och skulle minska klädavfallet i samhället. Mer information hittar du på deras hemsida.

LunaLEC – miljövänlig ljuskälla

Enligt LunaLEC går en femtedel av vår elförbrukning till belysning och den pågående övergången till energieffektiva LED-lampor är därför viktig. Men det finns utmaningar här.

Utmaningarna med dessa nya ljuskällor är att de tillverkas i extremt dyra anläggningar. De innehåller metaller som tas fram med miljöskadlig och energiintensiv gruvdrift i bland annat Kina och är därför mycket svåra eller omöjliga att återvinna.

”Vi utvecklar en alternativ ljuskälla. En ljus-emitterande elektrokemisk cell (LEC). Vi har visat att den kan tillverkas med miljövänliga och kostnadseffektiva tryckmetoder i billiga lokala anläggningar. Och att den kan vara helt fri från dyra och icke-hållbara gruvmetaller. Vi har vidareutvecklat LEC-komponenter som är flexibla, extremt tunna och lätta. Kan drivas till ljusemission med en mängd olika färger. Detta med hjälp av ett portabelt batteri eller via trådlös överföring från en NFC-läsare.”

Forskningen som vill vidare till näringslivet

Kanske är något av ovan din nästa affärsidé? Något att utveckla vidare tillsammans med människorna bakom forskningen? Oavsett så är denna forskning näringslivets nästa business. För framtiden är här – och dessa idéer kommer garanterat ligga till grund för våra nästa stora företag.