Förslaget – kontrollbalansräkning slopas och så påverkas du

Josefin Wallin

Publicerades: 6 juli, 2023

Kontrollbalansräkning är en process många mindre företag upplever som krångligt och tidskrävande. Dessutom inte alltid helt rättvist för ett mindre företag – som teoretiskt kan ha kapitalbrist från dag ett enligt nuvarande regelverk. Nu föreslår man att kontrollbalansräkningen slopas.

Statlig utredning föreslår slopad kontrollbalansräkning

Nu föreslår en statlig utredning att reglerna kring kontrollbalansräkning ska slopas från 1 juli 2025. Många företagare möter förslaget om en slopad kontrollbalansräkning med glädje. Det är en efterlängtad åtgärd bland många. Av flera olika anledningar. Exempelvis har krav på aktiekapital har sänkts under åren – från 100 000 till nu 25 00 kronor. Men kring kontrollbalansräkning och tvångslikvidation vid brist på kapital har ingenting hänt. Vilket då resulterar i att ett företag i princip kan ha kapitalbrist redan vid företagsstarten – då hälften av ett förbrukat eget kapital idag endast är 12 500 kronor.

Läs också: 25 superheta affärsidéer att starta i år

Utredningens förslag där kontrollbalansräkning slopas

  • Nuvarande kapitalbristregler som handlar om kontrollbalansräkning etc kommer att ersättas med en ny bestämmelse.
  • Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och kontrollera det egna kapitalet och likviditeten.
  • Brist ska styrelsen agera på direkt och kalla till bolagsstämma. Där ska man se över den ekonomiska situationen – och lämpliga åtgärder.
  • Inga särskilda sanktioner till ny reglering.
  • Publika bolag? Här ska man om aktiebolagets egna kapital ligget under halva aktiekapitalet sammankalla till bolagsstämma för att se på likvidation eller andra åtgärder.
  • Inget solidariskt ansvar om man missar att följa reglerna kring kontrollbalansräkningen.

Så här skriver Ulf Kristersson (M) på LinkedIn kring nyheten om förslaget kring den slopade kontrollbalansräkningen.

– Äntligen enligt min mening – reglerna om kontrollbalansräkning känns verkligen otidsenliga och onödigt tyngande för inte minst mindre bolag.

Enklare för mindre företag

Det kan vara positivt för mindre företag att ha enklare metoder att förhålla sig till. Då det gärna blir både tidskrävande och kostsamt för småföretaget att upprätta en fullständig kontrollbalansräkning. Man kommer också enligt förslaget ta bort det solidariska betalningsansvaret som man som styrelsemedlem har idag. Ett betalningsansvar som träder in om företaget efter kontrollbalansräkning går i likvidation – utan att man upprättat processen kring kontrollbalansräkning och kapital på rätt sätt. Det här ska nu om förslaget går igenom ersättas av mer allmänna skadeståndsregler.

Kontrollbalansräkning på 20 sekunder

En kontrollbalansräkning görs av en styrelse i fall där man kan anta att bolagets egna kapital understiger hälften av sitt eget aktiekapital. Vid kontrollbalansräkningen ska styrelsen upprätta en balansräkning – och den kan även granskas av revisor knuten till företaget. Om det är så att bolaget som man anat, förbrukat mer än hälften av sitt eget aktiekapital, ska en man sammankalla till en bolagsstämma.

Där ska styrelsen ta ett beslut om bolaget ska gå i likvidation eller inte. Om så inte blir fallet ska man ändå inom åtta månader sammankalla till en ny bolagstämma för att kontrollera om beslutet står fast – eller bör prövas på nytt. Styrelsen ska då göra en ny kontrollbalansräkning som också kan granskas av en revisor. Finns vid det här laget inte full täckning så ska företaget i fråga gå i likvidation. Om inte bolagets styrelse har gjort ovanstående kan styrelsen bli skyldig för bolaget. Det sistnämnda ska nu enligt förslag även tas bort och istället ersättas av allmänna skadeståndsregler.

Att slopa kontrollbalansräkningen för företag kan sammanfattningsvis vara positivt för många företag. En efterlängtad åtgärd som inte justerats löpande såsom reglerna kring storleken på det egna aktiekapitalet. Däremot är det en viktig del av att säkerställa att bokföringsprocessen fungerar, att alla transaktioner stämmer och att fördelningen mellan skulder och tillgång stämmer. En kontrollbalansräkning ger också en god överblick över bolagets ekonomi. Därmed utesluter inte de nya reglerna nu att företag eventuellt kommer kunna göra på ett enklare sätt framöver om förslaget blir verklighet och träder i kraft 2025.