BILD GETTY IMAGES

Förnya din visuella profil – och hitta rätt hos nya kunder

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 20 november, 2018

Du har kort tid på dig att göra ett intryck hos en ny potentiell kund.
Men hur du ser ut på webben är lika viktigt som orden du väljer. Här är frågorna du måste ställa när du tar fram fram din visuella profil.

I dagens brus behöver du se till att kunderna snabbt kan få en uppfattning om ditt erbjudande. Att visuellt påverka
går blixtsnabbt och kundens hjärna tolkar omedelbart när en kontakt sker – oavsett om det är via en hemsida eller om du använder dig av illustrationer.
– Hjärnan gör en massa antaganden när den exponeras för färg, form och typsnitt. Den tar genvägar och gör tolkningar oavbrutet, utan att vi är medvetna om det. Det finns till exempel forskning som visar att vissa typsnitt upplevs som mer trovärdiga än andra, säger Niklas Bondesson.

LÄS OCKSÅ: ILLUSTRATÖREN GAV JÄTTELYFT

Han är docent i marknadsföring och universitetslektor vid Stockholms Universitet och lärare och forskare vid Stockholm Business School. Här delar han med sig av sina bästa råd för hur man ska tänka när det gäller att kommunicera visuellt.
Niklas understryker vikten av att göra sitt analysarbete ordentligt innan man gör förändringar.
Det är lätt att det blir tycke eller smak annars. Du behöver känna din marknad och vilka visuella koder som gäller där först – och veta hur kunderna tolkar olika uttryck.

Han ger tre konkreta faktorer att ta hänsyn till:

1. KATEGORISERING. Det du visuellt kommunicerar behöver kategorisera dig som företag eller varumärke. Det betyder: inom vilken bransch är företaget? Vad vill vi utstråla att vi erbjuder? En potentiell kund bör direkt se om företaget är ett spa eller en begravningsbyrå.

2. POSITIONERING. Hur vill vi uppfattas gentemot konkurrenterna? Är vi billigare, dyrare eller personligare? Det här är särskilt viktigt när det gäller nya kunder. De kunder som du redan har är inte lika känsliga rent visuellt, eftersom de redan vet vad du är bra på efter att de har anlitat dig. De nya kunderna har ingen referens och därför kan den visuella kommunikationen vara avgörande, också för att den är så direkt. Den ger ledtrådar till den potentiella kunden: är det här ett företag som man vill ha att göra med? Verkar det seriöst?

3. AGERA DISTINKT. Ha ett unikt uttryck som gör dig lätt att hitta och känna igen. Det finns forskning som visar att om man använder två eller tre färger, så uppfattas man på ett distinkt sätt, vilket är positivt. Är det en färg är det inte samma sak, och är det mer än tre färger blir det otydligt, förklarar Niklas. Se till exempel på Kexchoklads mönster, du behöver bara se själva mönstret och du vet på en gång vem som är avsändaren.
AV EMILIA ARVIDSSON