<![CDATA[Gettyimages.]]>

Hennes handske ska stoppa cancer – ”Jag vet vilken helvetesresa det är”

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 5 oktober, 2016

Nu är det rosa oktober. Varje dag insjunkar ungefär 20 kvinnor i bröstcancer i Sverige. Företaget Sensi Femme säljer en handske som gör det lättare för kvinnor att undersöka brösten.

sensifemme-1Marianne Sjöberg, VD för Sensi Femme, upptäckte brösthandsken under hösten 2013.
– Min första tanke var att kan den hjälpa en kvinna att slippa sen upptäckt av bröstcancer var det värt allt. Jag har själv haft cancer och vet vilken helvetesresa det är och ingen ska behöva gå igenom det.

Brösthandsken som Marianne fick syn på har tagits fram av Kavisha Pharma i Spanien i samarbete med läkare. Syftet med produkten var att få ett smidigt redskap för självundersökning av kvinnobröst.

Handsken innehåller mineralolja som gör att du får upp till sex gånger bättre känslighet i fingertopparna när du undersöker dina bröst.
– Det finns några mindre studier gjorda där kvinnor som har fått återfall av bröstcancer har fått känna igenom sina bröst med och utan brösthandske. I den grupp som inte använde handsken var det mindre än hälften som kände knölen med handen. Med brösthandsken var det samtliga som kände knölen. Med hjälp av brösthandsken kan man känna en förändring så liten som ett knappnålshuvud, berättar Marianne.

Produkten lanserades 2006 av Kavisha Pharma och åtta år senare började Sensi Femme att sälja den i Sverige. Den säljs i dag över hela världen och bland annat vill Mexicos regering köpa flera hundra tusen brösthandskar för att skänka till kvinnor som inte har ekonomisk möjlighet att köpa själva.

sensifemme-2Trots att produkten har mottagits mycket väl i Sverige finns utmaningar, ser Marianne:
– Uppskattningsvis 95 procent av de kvinnor vi har varit i kontakt med har tyckt att det är en suverän idé. Men steget är stort därifrån till att köpa en brösthandske som kan rädda liv. Steget är också ännu större till att faktiskt få in rutinen att använda handsken en gång i månaden. Det är dessutom svårt att nå ut med en ny produkt, som ingen har sett tidigare om du inte har en riktigt stor marknadsföringspeng.

Har det alltså inte varit lättare att nå ut med en produkt då det verkligen finns ett behov hos alla kvinnor att undersöka sina bröst?
– Nej, och jag har funderat mycket på varför det är så. Om jag ser till kvinnor generellt är vi mycket duktiga på att ta hand om andra, kanske mindre duktiga på att ta hand om oss själva. Vissa vill inte veta, vissa vill inte ta på sina bröst och många förlitar sig helt på mammografi. Vi har ingen ambition att på något vis ersätta mammografi, vi vill erbjuda brösthandsken som ett komplement till andra undersökningar. Mammografi får du vartannat år mellan 40 och 74 år. Och på två år kan mycket hända, säger Marianne.

Vilka utmaningar står ni inför fram över?
– Utmaningen är att få en acceptans för brösthandsken så att den kan säljas på exempelvis apotek. Läkare bedömer i dag bröstcancer som en epidemi som ökar katastrofalt mycket. Jag har varit i kontakt med många läkare och de uppmuntrar arbetet med prevention, men de kan inte stå bakom en enskild produkt. Varför det är så kan vi bara spekulera i.

Mariannes första önskan om att åtminstone hjälpa en kvinna att komma i tid till behandling med hjälp av brösthandsken har slagit in.
– I dag har två kvinnor ringt och berättat att de har hittat knappnålsstora förändringar med hjälp av brösthandsken. De slapp svåra behandlingar. Man kan säga att jag har fördubblat min vision och dröm och skulle kunna känna mig nöjd med det, men jag vet vad det innebär att ha cancer så därför jobbar jag vidare. Det jag vill i dag är att alla ska känna till hur du självundersöker dina bröst och att det finns ett hjälpmedel som ger dig bättre känslighet i fingertopparna – sedan får varje kvinna bestämma själva.