Företagsledare ser positivt på framtiden. Foto: Getty Images

Optimismen slår rekord bland företagsledare

Redaktionen

Publicerades: 23 januari, 2018

Optimismen bland världens företagsledare skjuter i höjden. Aldrig tidigare har de varit så hoppfulla inför utsikterna för ekonomisk tillväxt.

Jämfört med föregående år nära nog fördubblas andelen företagsledare på global nivå som tror på en förbättrad tillväxt. Det visar årets upplaga av PwC:s CEO Survey 2018.

Optimismen är dessutom utbredd och ser liknande ut i samtliga regioner. För första gången sedan 2012, då frågan infördes i undersökningen, tror en majoritet av företagsledarna på en förbättring av tillväxten.

Även bland svenska företagsledare ökar andelen optimistiska företagsledare kraftigt. Vd:ar som tror på en förbättrad ekonomisk tillväxt de kommande tolv månaderna mer än fördubblas från 18 till 50 procent i årets undersökning. Dessutom tror svenska företagsledare på den egna verksamheten och 4 av 10 (42 procent) är mycket säkra på en fortsatt intäktstillväxt de närmaste 12 månaderna.

– Under 2017 tog global ekonomi ytterligare kliv mot en normalisering och ur ett vd-perspektiv råder ingen tvekan om att konjunkturen är mycket god för närvarande. USA visade en god tillväxt med flera starka kvartal och prognosen ser fortsatt ljus ut. Flera stora ekonomier i Europa mår bättre än på mycket länge. Sverige har haft ännu ett år av högkonjunktur och andelen svenska företagsledare som tror på förbättrad ekonomisk tillväxt mer än fördubblas jämfört med föregående år, säger Peter Nyllinge, vd PwC Sverige.

Samtidigt som andelen optimistiska företagsledare i världen aldrig varit fler så sjunker andelen pessimister till rekordfå i årets undersökning. Endast fem procent av respondenterna tror på en försämring av tillväxten det närmaste året, jämfört med 17 procent från föregående år. Pessimisterna bland svenska företagsledare ökar marginellt till 14 procent, från 11 procent föregående år.

– Vi gick in i 2017 med en hel del farhågor om ökad geopolitisk osäkerhet, populism, protektionism och fortsatta utmaningar på klimatområdet. Utmaningarna kvarstår men de har påverkat global konjunktur i mindre utsträckning än befarat och inbromsande effekter har uteblivit. Till exempel var oron för effekterna av brexit inledningsvis mycket höga men vi ser i årets undersökning att denna oro fallit tillbaka avsevärt, säger Peter Nyllinge.

Över hälften (54 procent) av samtliga respondenter har svarat att antalet anställda kommer att öka de kommande tolv månaderna.