Angela Aholas tips för att lyckas med samtalet.

Så får du andra att lyssna – 3 enkla tips

Samuel Karlsson

Publicerades: 21 augusti, 2018

Hon är en av landets mest uppskattade föreläsare och inspiratörer. Här är Angela Aholas bästa tips för att få andra att lyssna.

Till skillnad från förr kan vi människor idag interagera med varandra på tre huvudsakliga sätt. Vi kan träffas. Vi kan umgås textbaserat (via mejl och sociala medier). Och vi kan höras via telefon. Dessa tre kanaler inkluderar olika många sinnen.

Störst risk för missförstånd finns då vi skriver till varandra — en text allena kan inte uttrycka alla de så viktiga ickeverbala nyanser som när vi ser och hör varandra. Därför är det bra att vara lite försiktig med att ta upp känsliga teman via just mejl. Att träffa varandra IRL är givetvis överlägset, men det går ju inte alltid och vi är många gånger selektiva med vilka vi vill spendera den tiden med.

Men om vi får till det med ett telefonsamtal jämfört med att bara skrivas med varandra är det ofta avsevärt mycket bättre. Detta eftersom rösten innehåller en mängd ickeverbala element. Och det i sin tur gör att vi lättare kan uttrycka känslor, vår personlighet och samtidigt minska riskerna för missförstånd. Det blir mer personligt och liksom mer på riktigt. Så, försök ordna så att du kan höras med affärskontakten.

Tre tips för att ditt viktiga samtal ska bli riktig bra:

1) Spegla samtalspartnern. Vissa är speedade, andra lugna och sävliga. Saken är den att vi gillar människor som är lika oss — du kommer säker på nån gång då du av bara farten råkat imitera en anna persons dialekt? Vi vinner, med andra ord, på att synka ihop oss — tempo, ordval — med den vi pratar med.

2) Använd positiva superlativer — “vad härligt, underbart, trevligt” till skillnad från ord som “jobbigt, tungt, trist”. Vi väljer i 3 av 4 fall personen med den mer positiva vokabulären. Vi gillar att hänga med glada människor.

3) Sänk tonläget. Det ger större auktoritet. En gäll röst aktiverar stereotypen för barn och det vill vi ju inte. En mörk röst signalerar pondus och ger oss inflytande. Då lyssnar andra på oss.