<![CDATA[]]>

Hon hjälper bisonoxar att trivas

Anna-Karin Florén

Publicerades: 18 april, 2011

Hur får man bisonoxar att trivas? Det är en fråga för zoolog Madeleine Hjälm och hennes annorlunda enmansföretag Ethological Zoolutions.

Hennes kunder är andra småföretagare som driver lantbruk eller turistverksamhet där de har vilda djur som de visar upp för allmänheten.

På bilden är hon på besök hos Bo Alexandersson på Wrågården i Falköping. Hon ska ge råd om hur Bisonoxarna på gården bäst ska trivas.

För att få tillstånd till offentlig förevisning av djur, som det heter på fackspråk, måste företag ha en zoolog kopplad till verksamheten.

Madeleine har en kandidatexamen i biologi med inriktning på djurs beteende och välfärd, och jobbade tills nyligen som forskningsassistent på Sveriges lantbruksuniversitet. Nu vill hon hjälpa företag att bedriva sina verksamheter med god djurhållning och god lönsamhet:

– Lantbruksföretagarna är superbra på att utveckla sina verksamheter. De har ofta flera ben att stå på som livsmedelsproduktion och caféverksamhet, men de vet inte alltid hur de ska utforma sina djurbesättningar på ett sätt som är bra för både djur och besökare.

Rådgivning om djurhållning handlar om utfodring, skötsel och hur man tillgodoser djurens behov. Men Madeleine Hjälm vill också skapa mervärde åt sina kunder. Det kan till exempel vara att designa stängsel på ett sätt som gör att djuren kan bete sig naturligt, och samtidigt tar hänsyn till besökarna.

– Ofta finns det fler värden att ta vara på. Man kan till exempel bygga pedagogiska lärmiljöer för barn, där man får se och känna och använda alla sina sinnen, säger hon.

(Ur en artikel i Driva Eget nr 3/2010 där hon får hjälp med juridiken kring ett nystartat företag)