Lyckas med ägarskiftet – börja i tid

Gustaf Brickman

Publicerades: 9 november, 2014

Börja i tid med ditt ägarskifte – och gå igenom alla viktiga frågor. Sedan gäller det att förbereda både dig, din familj och gården för skiftet. Så här gör ni för att lyckas.

Att sälja ett företag är en komplicerad historia oavsett vilken bransch det gäller. De gröna näringarna är inget undantag. Det finns två faktorer som gör det extra komplicerat, menar Ulf Skarin som jobbar med ägarplanering inom bland annat lant- och skogsbruk på Swedbank.

  • Prislappen. Mark, byggnader och maskinparker gör marknadsvärdet högt i relation till avkastningsvärdet. Ofta är värdena så höga att det är svårt för en köpare att få ihop kapital.
  • Känslorna. Det är alltid känsligt att sälja ett livsverk, men bor man dessutom på gården och barnen har vuxit upp här kan det vara ännu känsligare.

Men att stanna kvar och driva gården och företaget till dess att man är i 70-årsåldern är ingen hållbar lösning.

Dels kan det bli svårare att skifta inom familjen, då barnen redan kan ha valt andra karriärer. Dels kan det bli svårare att sälja externt, eftersom ni kan behöva driva verksamheten tillsammans under några år.

Slutligen kanske du inte kan driva  gården med samma driv som när du var ung. Det kan göra avkastningen sämre – och prislappen lägre.

Rådet är alltså: börja planera ditt ägarskifte i tid. Ofta tar det flera år. Glöm inte heller de känslomässiga aspekterna:
– Det kan ta ännu mycket längre tid att förbereda sig mentalt för ett liv efter skiftet, säger Ulf Skarin.

När du har bestämt dig för att låta någon annan ta över kommer frågan: vem?

Ulf Skarin rekommenderar en familjediskussion i fyra steg:

1. Vad vill ni som driver gården i dag? Har du en partner? Gå igenom situationen så att ni är överens.

2. Ta sedan in eventuella barn i samtalet. Vad tycker de, vill någon eller flera ta över? Hur stämmer deras tankar med era?

3. Barnen får i sin tur prata med sina respektive. Annars blir det för många viljor och åsikter och det är till syvende och sist den äldre generationens beslut.

4. Nu vet ni hur ni ska göra – om ett eller kanske flera syskon ska ta över eller om gården ska säljas externt.

Kommer ni fram till att sälja till en extern köpare är nästa steg att fundera på vem det kan vara. Det är inte ovanligt att köparen är en granne eller en lantbrukare i närheten, som kan ha bättre möjligheter till finansiering eftersom de kan belåna sin egen gård.

En annan kategori av förmögna storstadsbor som köper en gård för att leva på landet. De har kanske sålt en annan dyr fastighet eller verksamhet och drömmer om ett liv på landet.

Oavsett vad gäller det att göra gården så attraktiv som möjligt för köparen – både på papperet och i verkligheten.
– Det gäller att du visar vad gården kan avkasta och ge en framtida köpare, säger Ulf Skarin.

Ofta får du inte ut alla pengar på en gång. Ett ägarskifte kan ske genom avbetalning över tid.

Hur du ska få en bra pension är en tredje viktig fråga att hantera inför en försäljning.
– Kommer de pengar du får att göra det möjligt för dig att köpa ett nytt boende och leva väl? För även om gården är värd miljoner kanske det krävs flera år innan du får pengarna.