<![CDATA[]]>

Storbranden höjer inte försäkringspremien

Anders Andersson

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 8 augusti, 2014

Storbranden i Bergslagen kostar landets försäkringsbolag närmare 600 miljoner.  Men detta höjer inte premierna för skogsförsäkringarna för landets skogsägare.

-Trots att detta är den största skogsbrand någonsin driver den inte upp försäkringspremierna. När premien beräknas har man nämligen kalkylerat med att det kommer storbränder vissa år, säger Erik Pihlo, VD på LRF Försäkring till Driva Eget.

Försäkringspremierna i alla försäkringsbolag bygger på långsiktiga antaganden om att det vissa år blir få skador och andra år stora skador. Skador för den pågående branden i Bergslagen och stormen Gudrun slås därmed ut på många år.

De svenska försäkringsbolagen har också återförsäkrat sig hos stora internationella försäkringsbolag som nu kommer att stå för en del av ersättningarna till de 150 markägare som drabbats av storbranden.

– Men om dessa internationella försäkringsbolag finner att klimatförstöringen ökar risken för stormar och storbränder höjer de sina premier. På lång sikt betyder det ökade försäkringskostnader för Sveriges skogsägare, säger Erik Pihlo.

Enligt Skogsstyrelsen finns det 100 skogsfastigheter som ägs av 150 markägare i brandområdet mellan Fagersta och Sala.

Finansminister Anders Borg sa på torsdagen att regeringen kan komma att ge statliga ersättningar till kostnader som inte täcka av försäkringsbolagen.

– Det kan gälla stöd till enskilda vägar, infrastruktursatsningar och bidrag för eftersläckningsarbete. Men än vet vi inte var vi landar, säger han till DI.

Hur räddningsarbetet ska samordnas bättre och bli effektivare i framtiden ska utredas i en utrednings som regeringen nu tillsatt. Utredningen ska kartlägga samordningen mellan olika myndigheter och se hur krisberedskapen ser ut inom skogsbruket.