<![CDATA[Naturen är avgörande för den svenska turistnäringen. Foto: Getty Images]]>

Turistnäringen satsar på hållbarhet

Redaktionen

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 16 februari, 2017

Fler väljer att resa till och inom Sverige om förbindelserna fungerar bra och Sverige som destination har en grön profil. När turismen ökar i världen och målet är att omsättningen och exportvärdet i svensk turism ska fördubblas blir hållbarhet ett viktigt försäljningsargument. 

– Sverige är unikt som destination. Det är maten, det är tystnaden, allemansrätten och mycket mer. Turismens omsättning har ökat med nästan 90 procent sedan år 2000. Men vi vill och kan mer. Besöksnäringen har som mål att dubblera omsättningen och exportvärdet. En hållbar turismutveckling får våra företag att växa och skapa fler jobb. Det tjänar alla på, säger Eva Östling vd på Visita som tillsammans med tankesmedjan Fores presenterar en rapport om hur klimatet, integrationen och lantbruket ska göra Sverige till världens mest hållbara destination.

Rapporten beskriver delvis vilka utmaningar näringen står inför, men framför allt beskriver den vad besöksnäringen kan bidra med för att lösa tre hållbarhetsutmaningar: klimatet, integrationen och jordbruket. År 2017 är Visitas hållbarhetsår.

– Vi har satt som mål att våra medlemmars energiförbrukning ska minska med en femtedel. Men hållbarhet handlar ju om så mycket annat också. Vi vet redan nu att vi är en del av lösningen på integrationsutmaningen. En dryg tredjedel av alla som är anställda i besöksnäringen är utlandsfödda, vilket är långt mer än snittet på arbetsmarknaden. Våra medlemmar skapar integration varje dag genom att anställa, säger Eva Östling.

En förutsättning för att företagare ska kunna jobba strategiskt med hållbarhet är att det finns stabila lagar och regler som ger utrymme för det. Besöksnäringen skapar jobb i hela landet, inte minst utanför storstäderna. Många får sitt första jobb i besöksnäringen och nästan en tredjedel av alla anställda är under 25 år. Men en levande landsbygd handlar inte bara om jobben.

– Vi vill arbeta för att hindra utarmningen av den svenska landsbygden. Det handlar självklart om jobben, men det handlar inte minst om jordbruket. Odlingslandskapet är i sig en attraktion och vi stöttar aktivt produktionsmetoder som bidrar till öppna landskap och en ökad biologisk mångfald, fortsätter Eva Östling.

– För att den svenska besöksnäringen ska kunna utvecklas runt om i Sverige så måste snön ligga kvar på våra fjäll och vattnet vara rent i våra hav och älvar. En hållbar besöksnäring behöver säkra de naturresurser som både är garanten för många turistaktiviteter och som dessutom lockar turister till Sverige och lockar oss som bor i Sverige att semestra här. Näringen måste vara delaktig i arbetet att sänka den miljöpåverkan som leder till temperaturökning i världen. Vi måste, liksom alla andra, minska vår energianvändning, avslutar Eva Östling.

Läs hela rapporten här!