<![CDATA[]]>

5 appar som ger dig stenkoll på tiden

Anders Thoresson

Publicerades: 19 februari, 2015

Se vilka projekt som lönar sig, hur du kan bli mer effektiv och få underlag för fakturering. Här är fem appar som hjälper dig.

Alla som försökt logga sin arbetsdag i ett Excel-ark vet att det blir på en höft. Vissa dagar är så fulla att du helt glömmer bort det, andra gånger är du osäker på när du egentligen bytte arbetsuppgift: Har jag jobbat med det här projektet i två eller tre timmar?

Lösningen är att göra det enkelt – och använda en digital tjänst för tidsrapportering:

Du lägger då upp dina projekt och via ett program i datorn, en app i mobiltelefonen eller webbläsaren klickar du på en knapp för att starta räkneverket för projektet.

Men ofta finns fler finesser än så. En möjlighet är att lägga till en tidsuppskattning, eller ett tak för hur mycket tid som får ägnas åt ett projekt. När gränsen närmar sig får du en varning.

Det går också att ange om ett projekt ska faktureras eller inte. För den som är intresserad av internuppföljning är det därmed inte bara kundprojekt som ska in i tidsrapporteringen, utan också saker som sälj och administration.

I slutet av varje månad går det då att få ut snygga rapporter som visar hur mycket tid som ägnats åt respektive kund, men också en översikt över hur mycket som är fakturerbart.

Några av tjänsterna sträcker sig längre än ren tidsrapportering, till exempel finns funktioner för fakturering och samarbete.

Kopplingar till andra tjänster och program är också vanligt. Flera kan till exempel fungera ihop med populära Trello vilket gör det möjligt att logga tid på samma ställe som du planerar ditt arbete.

Här är 6 smarta tidsappar:

Toggl
Enkel och ofta rekommenderad tjänst för tidrapportering. När andra har funktioner för exempelvis fakturering ägnar sig Toggl bara åt tidrapportering.

För: Android och iOS. Pris: 40 kronor per användare och månad, toggl.com.

Timecamp
I sin marknadsföring lyfter Timecamp framför allt fram kopplingar till verktyg för att göra-listor, vilket ska underlätta tidrapporteringen.

För: Android och iOS. Pris: Gratis i sitt enklaste utförande, för alla funktioner från 50 kronor i månaden, timecamp.com.

Paymo
I Paymo är tidrapportering egentligen bara en av flera funktioner. Här finns också att göra-listor och dokument­delning där flera personer kan samarbeta i projekt och ta dem närmare slutförande. Finns på svenska.

För: Android och iOS. Pris: 40 kronor per användare och månad, paymoapp.com.

Harvest
En av de största lösningarna för webbaserad tidrapportering. Funktioner för fakturering och möjlighet att koppla till ett femtiotal andra tjänster.

För: Android och iOS. Pris: Från 95 kronor i månaden för en användare, getharvest.com.

Timely
Timelys ambition är att kombinera schemaläggning med tidrapportering. Tjänsten går därför att koppla till användarens kalender, så att bokade möten automatiskt läggs till i tidsrapporterna.

För: iOS. Pris: Från 110 kronor i månaden för en person, timelyapp.com.