Facebook stramar upp flödet för företagare. Foto: Getty Images

Facebook stramar upp flödet – Vad innebär det för dig?

Samuel Karlsson

Publicerades: 12 januari, 2018

Nu stramar Facebook åt flödet för företag och media. Tanken är att det ska bli mer av vänner och bekantas inlägg på användarnas sidor. För företagare blir det allt viktigare att fundera över sin annonsstrategi på Facebook.

Det har varit på gång tidigare men nu verkar det som Mark Zuckerberg gör verklighet av ambitionerna att strypa flödet för företag och media.

I ett inlägg som publicerades tidigare idag förklarade han de nya riktlinjerna.

LÄS OCKSÅ: Mark Zuckerbergs inlägg 

I sitt inlägg skriver han:

”Vi byggde Facebook för att hjälpa människor att hålla kontakten och ta oss närmare varandra med de människor som är viktiga för oss. Därför har vi alltid satt vänner och familj som kärna av erfarenheten. Forskning visar att förstärkning av våra relationer förbättrar vårt välbefinnande och lycka.
Men nyligen har vi fått feedback från vårt samhälle att det offentliga innehållet – inlägg från företag, varumärken och media – tränger ut de personliga stunderna som leder oss att koppla mer till varandra.”

Sedan förklarar han hur forskningen visar att det är bra för vårt välbefinnande när vi använder sociala medier för att få kontakt med människor vi bryr oss om. Men att passivt läsa artiklar eller titta på videor – även om de är underhållande eller informativa – kanske inte lika bra.

Han skriver fortsättningsvis:

”Baserat på detta gör vi en stor förändring av hur vi bygger Facebook. Jag ändrar målet som jag ger våra produktgrupper från att fokusera på att hjälpa dig att hitta relevant innehåll till att hjälpa dig att få mer meningsfulla sociala interaktioner.
Vi började göra förändringar i den här riktningen förra året, men det kommer att ta månader för det nya fokuset att ta sig igenom alla våra produkter. De första ändringarna som du ser kommer att finnas i News Feed, där du kan förvänta dig att se mer från dina vänner, familj och grupper.”

Genomslaget för olika företags och mediers Facebooksidor kommer variera beroende på sida. Det påverkas av olika faktorer som innehåll och hur människor interagerar med sidan. De inlägg som skapar konversation mellan människor kommer få bättre genomslag i nyhetsflödet.

Men exakt hur de nya riktlinjerna kommer påverka genomslaget för företag, media och organisationer är ännu oklart. Ett är dock säkert – det kommer kräva nya strategier om man vi nå ut med sitt budskap på Facebook. Det kanske är hög tid att se över alternativa kanaler för kommunikationen med kunderna som exempelvis annonsering i traditionella medier  och egna nyhetsbrev.