<![CDATA[]]>

8 av 10 småföretagare tvingas bryta mot reglerna

Ebba Arnborg

Publicerades: 6 mars, 2015

Småföretagare tvingas bryta mot reglerna i föräldraförsäkringen och ta ut betydligt kortare föräldraledighet än anställda, visar ny statistik.

En majoritet av Sveriges småföretagare (åtta av tio) uppger att de måste jobba på kvällar och helger samtidigt som de lyfter föräldrapenning. Det visar en ny undersökning från Företagarna med 1414 svarande.

– Det är förbjudet och därmed är det i princip omöjligt för en företagare att vara föräldraledig på heltid utan att bryta mot reglerna, skriver Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist i ett debattinlägg i Aftonbladet.

Företagare är också föräldralediga betydligt kortare än anställda personer och dessutom ofta på deltid. Endast fyra av tio kvinnliga företagare är föräldralediga i mer än sex månader, jämfört med nio av tio med anställning. Var femte företagande mamma är föräldraledig i högst en månad.

Skillnaden är stor även för män, om än inte lika dramatisk. Varannan manlig företagare är föräldraledig i högst en månad, jämfört med var tredje med anställning. Nästan nio av tio företagande pappor är lediga i högst tre månader, jämfört med sex av tio av dem som inte driver företag.

Den korta ledigheten beror dels på att det inte går att vara ledig från verksamheten (det uppger mer än var tredje kvinna och nästa hälften av männen) och dels på för låg föräldrapenning (enligt hälften av kvinnorna och nästan 30 procent av männen).

Att få sin SGI fastställd ställer också till det, hela varannan kvinnlig och var fjärde manlig företagare har stött på problem. I praktiken betyder det lägre ersättning eller, i värsta fall, ersättning på lägstanivå.

– Det är inte rimligt att föräldraförsäkringen endast utgår ifrån anställdas situation. Företagare betalar för trygghetssystemen via skattesedeln, precis som anställda, och ska därför ha möjlighet att ta del av förmånerna utan att behöva bryta mot lagen, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Företagarna kräver nu bland annat att företagare ska tillåtas fortsätta ha viss verksamhet i företaget samtidigt som de är föräldralediga, att man ser över hur SGI beräknas och säkerställer att Försäkringskassan har tillräcklig kompetens för att göra rättvisande bedömningar av företagares SGI och att alla företagare i ett uppbyggnadsskede ges skydd för sin SGI, oavsett bolagsform.

– I grund och botten handlar det om att våga göra upp med anställningsnormen och ge småföretagare, som i dag skapar fyra av fem nya jobb, möjligheten att vara både företagare och föräldrar, skriver Elisabeth Thand Ringqvist.

 

Läs också Camilla Björkmans blogginlägg: Fy skäms om du är mamma och entreprenör