<![CDATA[]]>

”Aktiekurserna kan gå upp 20 procent i år”

Anders Andersson

Publicerades: 26 juli, 2011

Oron över vad som ska hända i USA och Grekland präglar nu hela aktiebörsen. Men sälj inte aktier och fonder i panik.

-Blir det en bra kompromiss kring skuldkrisen i USA kan aktieindex stiga med 20 procent i år, säger aktieanalytiker Peter Malmqvist den 29 juli.

I sin segelbåt gör han nu analyser av börsläget. Nästan varje sommardag är en kombination av segelsemester och analysarbete. Nu när han 85 procent av bolagen lämnat sina rapporter har han funnit att vinsterna under andra kvartalet i år är 17 procent högre än samma period förra året.

– Det är en bra tillväxt, men något sämre än väntat. Hälften av bolagen har gått bättre än vad analytikerna väntat sig, hälften har gått något sämre, säger han där han sitter vid datorn i segelbåtens ruff.

Swedbank och Intrum Justitia är de bolag som mest överträffat förväntningarna, medan en del stora verkstadsbolag varit besvikelser på grund av negativ valutapåverkan.

Men de som säljer och köper svenska aktier bryr sig i sommar mer om vad som händer i USA och i Grekland än att det går bra i Sverige.

– Det är som en stafettpinne som vandrar mellan USA och Europa. Ena dagen påverkas hela marknaden av något i USA, nästa dag talas det om eurokris. Det är politikerna som styr nu, säger han.

Kurserna rör sig nu ovanligt mycket upp och ner – något oftare ner än upp. Sedan årsskiftet är nedgången nu ca 8 procent, lite mer än när Driva Egets förslag till riskspridning gjordes i början av juni.

Vi föreslog då denna blandning i en portfölj med medelrisk för både företagets och privatpersonens pengar:

  • Svenska aktier eller aktiefonder: 30 procent.
  • Utlandsfonder: 30 procent.
  • Hedgefonder: 20 procent.
  • Räntebärande: 20 procent.

Driva Eget står fast vid det förslaget Men både då och nu rekommenderar vi hälften räntebärande och hälften hedgefoder för den som vill ha låg risk, och enbart aktier och aktiefonder vid hög risk.

– Jag tror fortfarande på en indexuppgång för helåret på upp mot 20 procent. Men min trovärdighet minskar naturligtvis ju längre tiden går, säger Peter.

Själv har han enbart aktier:

– När konjunkturen är bra, vinstrapporterna stigande och räntan låg tycker jag att man ska ha aktier. Och precis så är det i Sverige just nu, säger han.
 

Men hans optimism förutsätter att demokrater och republikaner i USA till slut kan komma överens om en kompromiss om hur de ska lösa skuldkrisen. Gör de inte det till den 2 augusti kan USA tvingas ställa in betalningarna. Många tror att det politiska rävspelet där ska leda till en överenskommelse i sista stund.

– Om de akuta politiska problemen kring USA:s skuldkris löses och Greklands problem inte sprider sig i Europa kan börskurserna stiga med 20 procent i år. Kurserna rör ju sig nu så kraftigt, säger Peter Malmqvist innan han styr segelbåten vidare till nästa naturhamn i Stockholms skärgård.