Äntligen lite framtidstro!

Redaktionen

Publicerades: 25 februari, 2009

Äntligen en ljusglimt i allt elände: Hushållen börjar få tillbaka framtidstron. Det visar konjunkturinstitutets senaste barometer.

Andelen hushåll som tror på en positiv utveckling i den svenska ekonomin på ett års sikt har ökat från januari till februari. Mer än en tredjedel tror nu på en ljusning.  Det beror troligen på att de som har jobb fick sänkt skatt vid januarilönen.

Synen på den egna ekonomin har inte förändrats mycket och är fortfarande mer pessimistisk än normalt. Fler uppger att de sparar just nu, medan färre uppger att de skuldsätter sig eller utnyttjar sparade medel.

Hushållens inställning till om det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror har förbättrats något. Samtidigt tror man att det egna hushållet kommer att använda mindre pengar till sådana inköp de närmaste tolv månaderna.

Läs konjunkturbarometern här.