<![CDATA[]]>

”Bättre kan du, Borg!”

Camilla Björkman

Publicerades: 15 april, 2010

Företagarförbunden är besvikna över Anders Borgs vårbudget. De tycker att den innehåller för lite åtgärder för att främja företagande. Värst är att egenavgifterna inte sänktes.

När Anders Borg idag presenterade vårbudgeten gav Sveriges största företagarförbund tummen ned. De tycker inte att budgeten innehåller tillräckligt med åtgärder för att främja företagande i Sverige.

Mest besviken är man över att det inte blev några sänkta egenavgifter.

– Alla politiska partier är överens om småföretagarnas betydelse för samhällsutvecklingen så fler paket till landets småföretagare hade vi väntat oss. Sänkt arbetsgivaravgift är den uteslutande största presenten småföretagarna kan få, säger Företagarförbundets förbundssekreterare Camilla Littorin.

Det tycker även Företagarnas vd Anna-Stina Nordmark Nilsson. Hon hänvisar till att Konjunkturinstitutet uppskattat att det finns 40 miljarder kronor tillgodo för ytterligare reformer för 2010 och 2011.

– En del av det borde redan nu användas till en sänkning av arbetsgivaravgifterna och egenavgiften. Det är den klart viktigaste tillväxtfrågan för Sveriges småföretag, säger hon.

Svenskt Näringsliv tycker överlag att Borg varit för försiktig. Vd Urban Bäckström tycker att det finns statsfinansiellt utrymme för djärvare företagsreformer.

– Det är så man skapar nya jobb i ekonomin. Men i budgeten saknas det en färdväg för en sådan resa, säger han.

Men Borg får inte bara ris. Slopad revisionsplikt, sänkta momsavgifter och regler som förenklar för företag att delta i offentliga upphandlingar välkomnas glatt av företagarförbunden, trots att de inte är några nyheter.