<![CDATA[]]>

Borg ger dig inget mer i plånboken

Camilla Björkman

Publicerades: 12 oktober, 2010

Småföretagare ska inte räkna med mer pengar i plånboken med höstens statsbudget som presenterades på tisdagsmorgonen. Pensionärer och studenter kan däremot få en liten ökning.

När Anders Borg efter förra valet presenterade budgeten var det flera förslag som direkt påverkade småföretagarnas ekonomi. Och bara för två år sedan utlovade han 27 000 kronor mer om året för en småföretagare med två anställda.

Men i årets höstbudget finns inga förslag som direkt ger mer pengar i småföretagarnas fickor, trots att Borg budgeterat 400 miljoner kronor om året till företagarna.

Det är i stort sett bara pensionärerna och studenterna som kommer att få det lite bättre ställt. De pensionärer som har den lägsta pensionen, garantipensionen, får en skattesänkning med 145-187 kronor i månaden. Studenterna får från och med juli 2011 möjlighet att låna 464 kronor mer per fyraveckorsperiod.

Även de som hyr ut en bostad får lite mer pengar att spela med, när dagens schablonavdrag på 12 000 kronor höjs till 18 000 kronor. Hyr du ut ett hus får du också dra av 20 procent av hyresintäkten.

De 400 miljoner om året som ska gå till företagarna blir i stället för pengar i fickan åtgärder som ska uppmuntra företagande:

  • Mer rådgivning och mentorskap
  • Pengar till uppfinnare
  • En ny fond som ska investera i företagande i Norrlands inland
  • Förenklade regler

Men enligt Företagarnas VD Anna-Stina Nordmark Nilsson är inte heller dessa tillräckligt konkreta åtgärder som leder till jobb och mer pengar:

– Jag saknar de breda sammanhangen i budgeten. Alldeles för mycket fokus läggs på coacher, bidrag till kommunerna och andra kosmetiska åtgärder i stället för på konkreta reformer som gör att vi får fler jobb. Allt kostar inte pengar – ta till exempel turordningsreglerna som är en tröskel för många för att få jobb, säger hon.

Anders Borg har nu överlämnat budgeten till riksdagen. Sedan följer en debatt med riksdagspartiernas ekonomiska företrädare: Thomas Östros (S), Mikaela Valtersson (MP), Carl B Hamilton (FP), Annie Johansson (C), Johnny Skalin (SD), Ulla Andersson (V), Anders Sellström (KD) och till sist finansministern en gång till.

Se här i webb-tv när Anders Borg presenterar statsbudgeten 2011 för presskåren. Klicka på pilen för att starta klippet.