<![CDATA[]]>

Borg sänker bolagskatten till 25,3 procent

Camilla Björkman

Publicerades: 16 april, 2012

Sänkt bolagsskatt med en procentenhet till 25,3 procent från 2013 och nya lärlingsjobb fanns bland de få företagarnyheterna i Anderts Borgs vårbudget.

När regeringen och finansminister Anders Borg (M) på måndagen la fram sin ekonomiska vårproposition med namnet ”Jobb och välfärd” kändes de flesta förslagen som rör småföretagarna igen. Som vanligt hade de redan placerats ut i medierna under våren.

Egentligen var det bara tre saker som stack ut som nyheter:

  1. I samband med vårbudgeten lovade Anders Borg att i höstens budgeten sänka  bolagsskatt och sänka skatt på expansionsfond från 26,3 till 25,3 procent från och med 2013. Det betyder att den som kan skjuta på 100 000 kr i vinst från 2012 till 2013 sänker skatten med 1 000 kr.Men han la till en brasklapp – ”skatten sänks endast om det  finns ekonomiskt utrymme”.
  2. En utredning har tillsatts för att införa en ny anställningsform, så kallade lärlingsprovanställning för ungdomar yngre än 23 år. Detta skulle kunna ge billig arbetskraft för småföretagarna.
  3. En annan utredning ska se över möjligheten att införa ett system med skattelättnader för företag i stadsdelar med utbrett utanförskap, så kallade nystartszoner.

Bakgrunden till förslagen är att arbetslösheten förväntas stiga i år, för att sedan vänta nedåt från 7,8 procent till 7,7 procent 2013. Värst drabbade blir då de som idag står långt utanför arbetsmarknaden, till exempel unga och utlandsfödda.

– Sedan får vi väl se om arbetslösheten i takt med att ekonomin börjar lunka på igen börjar minska, sa Anders Borg under den presskonferens som hölls på måndagsmorgonen.

Regeringen lockar också på nytt med att de vill se över företagsbeskattningen. De lovar även att i den kommande propositionen om forskning och innovation att presentera en tydlig satsning på dessa områden.

En skakig svensk ekonomi, påverkad av euroområdet, gör att Anders Borg sänker tillväxtprognosen för 2012 från 1,3 till 0,5 procent. Han konstaterade på presskonferensen att budgeten präglats av de senaste årens finanskriser:

– Det är ett fortsatt osäkert läge, det är som aprilvädret.

I samband med vårbudgeten lovade också Anders Borg att i höstens budget sänka bolagsskatt och sänka skatten på expansionsfond från 26,3 till 25,3 procent från och med 2013. Det betyder att den som kan skjuta på 100 000 kr i vinst från 2012 till 2013 sänker skatten med 1 000 kr.

Men alla är inte nöjda med budgeten. Borg får nu kritik av Företagarna för de få punkter som berör småföretagarna.

– I vårpropositionen saknas de kraftfulla åtgärder som Sveriges småföretagare behöver få möjlighet att bidra till att skapa fler jobb, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna.

Hon menar att efterfrågan på arbete måste öka för att komma tillrätta med den svåra arbetslösheten, framför allt bland unga och utlandsfödda:

– Detta måste ske genom att småföretagarna får bättre möjligheter till finansering både genom eget kapital, lånat kapital och riskkapital.