<![CDATA[]]>

Borg varnar för ny kris

Camilla Björkman

Publicerades: 15 april, 2010

Anders Borg ser ljust på återhämtningen när han presenterade Sveriges vårbudget idag. Samtidigt sänker han BNP-tillväxten från 3 till 2,5 procent – och varnar i sann Borg-anda för en förlängd ekonomisk kris.

Idag presenterades vårpropositionen för den svenska ekonomin. Anders Borg började med att säga att återhämtningen efter krisen verkar komma tidigare och bli starkare än vad regeringen bedömde i budgetpropositionen för 2010.

Samtidigt justerar finansministern ned prognosen för BNP-tillväxten i år från 3 procent till 2,5 procent. I sann Borg-anda varnar han också för att den förbättring vi ser nu vänds till en fördjupad kris.

– Det finns allvarliga sådana risker, säger Anders Borg.

Han menar att det ljusare ekonomiska läget idag beror på en stark efterfrågan i den svenska ekonomin, i kombination med en begränsad kostnadsökningstakt. Men skulle kostnaderna börja höjas, till exempel genom att man höjer arbetsgivaravgifterna, kan det leda till att sysselsättningstillväxten bryts – och krisen förlängs.

De flesta förslag som Borg tar upp i vårpropositionen har vi redan hört förut. För småföretagare är de viktigaste:

  • Slopad revisionsplikt för mindre företag.
  • Förenklade momsregler.
  • Ny nationell plan för infrastruktur.
  • Regelförenklingar för att underlätta för företag att delta i offentliga upphandlingar.

I övrigt är de viktigaste:

  • Tillfälligt kortare kvalificeringstid för nystartsjobb för att underlätta för äldre på arbetsmarknaden.
  • Tillfällig satsning på sommarjobb för skolungdomar.
  • Tidigareläggning av vissa infrastrukturprojekt.
  • Förstärkta insatser till Västra Götalandsregionen.
  • Sänkt skatt för pensionärer.
  • Höjt flerbarnstillägg.

Här kan du se Anders Borg berätta i webb-tv om vårbudgeten (länken går till Regeringens hemsida).