<![CDATA[]]>

Byt till en karensdag

Annika Rosell

Publicerades: 7 januari, 2013

 

Från och med den 1 januari 2013 kan du med enskild firma eller handelsbolag åter bara ha en karensdag i sjukförsäkringen. Det lönar sig dåligt att välja längre karens, så rådet är att byta. Extra bråttom är det om du har fyllt 55.

För några år sedan ändrades lagen så att de flesta egenföretagare var tvungna att ha minst sju karensdagar i sjukförsäkringen. Något som regeringen då fick kraftig kritik för. Nu genomförs en återställare som ger alla med enskild firma eller handelsbolag rätt till en karensdag – i likhet med alla som är anställda.

Det går att välja en längre karenstid, mot en lägre sjukförsäkringsavgift, men det lönar sig dåligt. En egenföretagare som redovisar ett maximalt sjukpenninggrundande överskott, vilket är cirka 410 000 kronor före avdrag för egenavgifter, kan tjäna cirka 2 200 kronor på längsta karensen istället för kortaste. Mer är det inte.

Oavsett karenstid blir ersättningen vid sjukdom densamma. Vid ett överskott på 300.000 kronor får både den företagare som har valt en karensdag och den som valt 90 karensdagar normalt en sjukpenning före skatt på knappt 650 kronor om dagen.

Att byta till en karensdag från sju kostar mellan 400 och 500 kronor om året – en summa du lätt tjänar in redan vid en enda sjukdag.

För egenföretagare som fyllt 55 går det bara att byta till en karensdag fram till den 30 april i år, så för dessa gäller det att skynda sig amälan bytet till Försäkringskassan.

Blankett för att byta karenstid finns på Försäkringskassans hemsida.