Därför byter vi inte bank

Anders Andersson

Publicerades: 25 november, 2009

Många småföretagare skulle vilja byta bank. Ändå gör de det inte. Sju av tio tycker att bankerna i onödan gör det svårt för den som vill byta.

Enligt en ny undersökning som gjorts av Novus Opinion på uppdrag av internetbanken Nordnet har var fjärde svensk funderat på att byta bank det senaste året. Men det gör det nästan aldrig. 52 av svenskarna tycker nämligen att det är ganska svårt eller mycket svårt att se skillnader på bankernas erbjudanden.

Undersökningen visar att missnöjet är större bland småföretagarna än bland andra.

Bland småföretagarna anser 69 procent att bankerna gör det onödigt svårt för kunderna att byta bank. Bland svenska i allmänhet är den siffran 58 procent.

Många menar att man borde kunna ta med sig ett bankkontonummer från en bank till en annan, på samma sätt som att man numera kan ta med sig sitt telefonnummer när man byter teleoperatör.

– Det borde gå att genomföra ett system där man kan behålla sitt kontonummer när man byter bank, menar Viggo Östlund, vd på Nordnet.

52 procent av småföretagarna tror att det skulle vara enklare att byta bank om de fick samma kontonummer till den nya banken.