<![CDATA[]]>

Därför halverade han räntan

Redaktionen

Publicerades: 11 februari, 2009

Riksbankschef Stefan Ingves har halverat reporäntan – från 2 till 1 procent. Det var mer än några experter väntat. 


– Denna kraftiga sänkning av räntan och räntebanan är nödvändig för att dämpa fallet i produktion och sysselsättning och för att klara inflationsmålet på 2 procent, motiverar Riksbanken i ett pressmeddelande.

Nedgången i konjunkturen ser idag ut att bli ännu djupare än vad den gjorde i december. Exporten och exportorderingången har fallit dramatiskt och antalet varsel om uppsägningar är fortsatt högt. 


Riksbanken bedömer att räntan kan behöva sänkas ytterligare något det närmaste halvåret. Prognosen för den framtida räntebanan justeras ner och Riksbanken spår att räntan i genomsnitt kommer att ligga på 0,9 procent under andra kvartalet i år, 0,8 procent under första kvartalet 2010, 1,6 procent första kvartalet 2011 och 3,2 procent första kvartalet 2012.

Efter dagens räntesänkning får nu företagarna om bara några dagar lägre ränta på sina checkkrediter. Men det gäller att se till så att den räntan verkligen följer med reporäntan. Efter regeringens senaste stödpaket kan bankerna inte längre skylla på finanskrisen. Regeringen räknar också med att det nu ska bli lättare att låna.

I början av december sänkte Riksbanken överraskande reporäntan med hela 1,75 procentenheter till 2,0 procent. Det var den största enskilda ränteförändringen sedan 1994. Efter dagens sänkning med en procentenhet har räntan på kort tid gått ned med 2,75 procent.

Läs mer om vad sänkningen gör för Sveriges småföretagare här.