<![CDATA[]]>

Detta betyder Mauds nya trygghetslagar

Anders Andersson

Publicerades: 28 mars, 2010

En egenföretagare som blir sjuk eller arbetslös behandlas i dag sämre än en anställd. Äntligen tas de största  orättvisorna bort. Maud Olofsson presenterade nya trygghetslagar i fredags. Se här vad de betyder för dig.

– De nya lagarna har kommit till för att göra det mer rättvist att vara företagare och för att fler ska se företagande som ett självklart val. Dessutom underlättar vi för företag som vill anställa, sa Maud Olofsson när hon i fredags höll presskonferens på konditori Vetekatten i Stockholm.

Hon presenterade en rad nya trygghetslagar för dig som har enskild firma eller aktiebolag. Men många orättvisor finns kvar. De nya lagarna gäller inte heller dem som startar aktiebolag. Reglerna mellan olika företagsformer är så olika att detta nu ska utredas.

Mycket nytt var det egentligen heller inte i hennes presentation. Innehållet fanns med redan i höstbudgeten och i Driva Egets oktobernummer i fjol.

Men nu har de blivit en proposition som ska träda i kraft den 1 juli. Läs här vad de nya lagarna betyder i olika situationer.

När du startar ett företag
Bättre sjukpenning
Om du nu blir sjuk just när du startat ett företag är det i dag risk för att du får en mycket låg sjukpenning om ditt företag går dåligt i början. Reglerna är dessutom oklara.

Nu ska sjukpenningen och föräldrapenningen inte längre vara beroende av hur stor vinsten är i en enskild firma eller handelsbolag. Under de två första åren ska du få ersättning efter en framräknad schablon för olika yrken. Du ska få lika stor sjukpenning och föräldrapenning som en anställd i genomsnitt har i den bransch som ditt företag har verksamhet i. Det är gynsamt för en företagare som har problem i början, men sämre för den som har en framgångsrik vertksamhet. 

Bättre a-kasseersättning i två år
Om du som är ny företagare blir arbetslös under första året får du nu a-kasseersättning som beräknas efter vad du hade som anställd. Men när det gått ett år och du inte har fått fart på ditt företag får du plötsligt ingen eller liten a-kassa om företaget blir utan inkomster. Denna otrygghet har fått många småföretag att ge upp redan efter ett år.

Nu ska den gränsen höjas. Under dina första två år som företagare ska du kunna få a-kasseersättning som motsvarar din tidigare anställning.

Om du blir arbetslös
A-kassepengar utan att lägga ned
För att få ut a-kasseersättning i dag krävs ofta att firman läggs ner. Nu ska dagens otydliga regler bli tydligare. Det ska gå att få ersättning från arbetslöshetsförsäkring även för den som inte lägger ned. Det avgörande är att det inte är någon aktivitet i firman. Om det kommer in uppdrag i firman ska du snabbt kunna sätta fart på verksamheten igen och ta in inkomst i stället för a-kasseersättning.

Om du blir sjuk
Längre karenstid, sänkt avgift.
En egenföretagare har i dag en karenstid vid sjukdom på en dag. Men nästan ingen sjuskriver sig efter bara några dagars sjukdom. Normalt ska egenföretagarna därför nu ha sju dagars karens vid sjukdom, och som kompensation för det få sänkta egenavgifter med 0,74 procentenheter.
Efter den generella sänkningen med 5 procentenheter betyder det att egenavgifterna den 1 juli sänks till 23,97 procent.
Längre karenstid (14, 30, 60 eller 90 dagar) ska också kunna väljas, och då sänks avgifterna ytterligare.

”Jämförelseinkomsten” tas bort
Den sjukpenninggrundande inkomsten(SGI) kan högst vara 7,5 basbelopp för både anställda och företagare (10 basbelopp inom föräldrapenningen). Men för egenföretagare finns det dessutom en särskild begränsningsregel som säger att SGI inte får vara större än en ”jämförelseinkomst” , som motsvarar vad en anställd skulle ha fått.  Denna regel, som länge ansetts diskriminerande mot företagare, tas nu bort.

Om anställda blir sjuka
Generellt högkostnadsskydd för sjuklönekostnader
Det ska bli mindre riskfyllt för företagare att anställa genom att ettt högkostnadsskydd införs för alla arbetsgivare. Det ger arbetsgivaren möjlighet att få ersättning från Försäkringskassan om sjuklönekostnaden är mer än 3,25 procent av den totala lönekostnaden (den del av företagets sjuklönekostnader som överstiger en halv gånger den genomsnittliga sjuklönekostnaden, som nu är 1,3 procent av totallönen).
Om en av en småföretagares två anställda plötsligt blir långvarigt sjuk går staten in och betalar när företagets totala sjuklönekostnad börjar stiga kraftigt.

Om du blir förälder
Jämlik föräldrapenning.

Reglerna för föräldrapenning är i dag sämre för egenföretagare än för anställda. När tillfällig föräldrapenning ska slås årslönen ut på 365 arbetsdagar för en egenföretagare och 260 dagar för en anställd.
Äntligen blir det jämlikbehandling och det betyder högre föräldrapenning jämfört med i dag. Föräldrapenning betalas ut under högst fem dagar för en sjudagarsperiod.

Om det börjar gå sämre
Ny morot för att fortsätt
När det börjar gå sämre för ett företag sjunker även beloppet som betalas ut vid den arbetslöshet som snart kan komma. För att en företagare i en sådan situation ska få en morot att fortsätta och inte ge upp införs mer fördelaktiga beräkningar av underlaget för a-kasseersättning. När detta beräknas ska företagaren kunna bortse ifrån det senaste årets inkomst och i stället kunna utgå ifrån genomsnittsinkomsten för de två tidigare åren.

Om du är både företagare och anställd
Bättre regler vid bisyssla

Om du driver företag som extraknäck vid sidan av din anställning får du i dag inte öka din verksamhet i företaget om du blir av med sin anställning och vill ha arbetslöshetsersättning. Verksamheten får vara högst tio timmar i veckan. Blir den mer försvinner arbetslöshetsersättningen.
Den regeln ska nu tas bort och man ska kunna utvidga företagets verksamhet och ändå kunna behålla arbetslöshetsersättningen från din anställning enligt vissa regler.
Dagens otydliga regler för anställda med extraknäcksbolag ska också ses över mer allmänt.