Ditt nästa bokslut kan bli enklare

Anders Andersson

Publicerades: 22 oktober, 2009

Nästa års bokslut kan bli enkare för dig. För äntligen ska förslaget om enklare bokföringsregler bli verklighet.  På justitiedepartementet finslipar man nu på en förenklingsproposition som, kan spara nästan en halva miljard i kostnader åt företagen.

I somras kom en utredning som anpassade bokföringsbyråkratin i aktiebolag till EG:s redovisningsdirektiv. Detta innebär stora förenklingar.

Utredningen menar att bokföringslagarna ska främst ska se till så att borgenärer och investerare får tillräcklig information i årsredovisningar och annan bolagsinformation. Rent företagsinterna informationsbehov om personal och annat hör inte hemma i redovisningen, menar utredarna.
 

Propositionen väntas komma tidigt i vår och de nya reglerna kan komma den 1 juli 2010.
 

Utredningen förelår dessa förändringar för alla företag med mindre än 83 miljoner i omsättning och mindre än 50 anställda:

  • De ska slippa att lämna uppgifter om antal anställda, personalkostnader, chefslöner, pensioner, avgångsvederlag och revisionskostnader.
  • Sådana företag ska bara behöva lämna in förenklat årsbokslut och förkortad balansräkning.
  • De ska slippa att bokför fakturorna både när de kommer in och när de betalas, eftersom kontantmetoden ska kunna användas.
  • De behöver inte upprätta förvaltningsberättelse.
  • Samtliga företag ska slippa uppgifter om könsfördelning, sjukfrånvaro, utlandsanställda och taxeringsvärden.

Tillväxtverket fick i uppgift av utredningens att räkna ut vad företagarna skulle spara in i eget arbete och i kostnader för revisorer och redovisningskonsulter. Det blev en noggrann uträkning som slutade på 478 miljoner.