Du får 5 000 kr per anställd

Redaktionen

Publicerades: 4 december, 2009

Om du är en privat företagare med anställda har du chans att lagom till jul få 5 000 kr för varje anställd. Det är pengar som betalas tillbaka från sjukförsäkringar med kollektivavtal, när antalet sjukskrivningar minskat.

Arbetsmarknadens parter Svenskt Näringsliv och LO/PTK har därför kommit överens om att 5,4 miljoner ska betalas tillbaka till privat företag med sjukförsäkringar. För varje anställd med en årsinkomst på runt 300 000 kronor blir det 5 400 kronor tillbaka till företagarna. Pengarna betalas tillbaka genom Fora under vecka 51.

Sjukskrivningarna sjönk så kraftigt under 2008 och 2009 att AFA Försäkring, som ägs arbetsmarknadsparterna, klarar sina åtaganden utan att ta ut någon premie alls.

Utöver sänkningen av premien för sjukförsäkringen (AGS) och premiebefrielseförsäkringen sker också en sänkning av premien för dödsfallsförsäkringen (TGL) till noll kronor. Orsaken är även i detta fall de minskade sjuktalen som medför att kostnaden för premiebefrielsen i försäkringen blir lägre. Detta innebär en minskad kostnad på 0,5 miljarder kronor för företagen.