<![CDATA[]]>

Finansiera ditt företag – här är 10 bidrag att söka

Camilla Björkman

Publicerades: 5 augusti, 2015

Det finns många bidrag att söka för ditt företag. En del är inriktade på olika geografiska områden eller tillväxtfaser. Här...

Det finns många bidrag att söka för ditt företag. En del är inriktade på olika geografiska områden eller tillväxtfaser. Här är tio bidrag från olika aktörer.

TILLVÄXTVERKET

1. Regionalt investeringsstöd
För företagsstart eller delfinansiering av investeringar i vissa gegrafiska områden, främst i norr. Ansökan sker löpande. Läs mer här.

2. Regionalt bidrag för företagsutveckling
Kan sökas av privatägda små och medelstora företag i glesbygd och landsbygd som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Löpande ansökning. Läs mer här.

VINNOVA

3. Innovationsprojekt i företag
Vinnova finansierar innovationsprojekt inom en rad olika nischer som medtech, digitala hjälpmedel och jämställdhet. Läs mer här.

4. Innovationscheckar
För idéer om produkter eller tjänster där ni behöver undersöka potentialen. Checkarna ligger på 100 000 kronor och ska användas för att köpa extern hjälp. De delas ut av Vinnova men söks av ALMI eller IUC.

JORDBRUKSVERKET

5. Företags- och projektstöd
För att starta företag på landsbygden eller för att utveckla ditt landsbygdsföretag. Läs mer här.

6. Gårdsstöd och stödrätter
Gårdsstödet är ett arealbaserat inkomststöd som ska bidra till ökad konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet. Du måste ha stödrätter för att få gårdsstöd. Läs mer här.

ALMI

7. Förstudiemedel
För att verifiera innovativa idéer i projektfasen. Innovationsprojektet ska vara unikt och det ska finnas en bra affärspotential. Det ekonomiska stödet kan användas för att köpa externa tjänster. Beloppet för det ekonomiska stödet kan skilja sig åt mellan regioner och är vanligen max 25 000–50 000 kronor. Läs mer om stödet här.

ÖVRIGT

8. Bidrag till förstudier
Nopef finansierar nord- iska små och medelstora företags förstudier inför etablering i ett land utanför EU och Efta.
Läs mer här.

9. Stöd från Länsstyrelsen
Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen att använda i olika program för att hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Sök på ”stöd” på lansstyrelsen.se.

10. EU-stöd
EU-kommissionen skjuter till pengar i form av bidrag för att stödja projekt eller organisationer som arbetar för EUs intressen eller som bidrar till att genomföra ett EU-program eller en EU-strategi. Läs mer här.

LÄS MER: