<![CDATA[]]>

Finansiera ditt företag – här är 10 bidrag att söka

Camilla Björkman

Uppdaterades: 11 februari, 2022
Publicerades: 5 augusti, 2015

Det finns många bidrag att söka för ditt företag. En del är inriktade på olika geografiska områden eller tillväxtfaser. Här är tio bidrag från olika aktörer.

TILLVÄXTVERKET

1. Regionalt investeringsstöd
För företagsstart eller delfinansiering av investeringar i vissa gegrafiska områden, främst i norr. Ansökan sker löpande. 

2. Regionalt bidrag för företagsutveckling
Kan sökas av privatägda små och medelstora företag i glesbygd och landsbygd som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Löpande ansökning.

VINNO