Försäkra dig mot svajande valutor

Gustaf Brickman

Publicerades: 17 januari, 2009

Att göra affärer med andra länder har många fördelar, men valutaförändringar medför också stora risker. Här får du veta hur du minimerar risken att förlora pengar på fallande och stigande valutor.

Euron är urstark och dollarn svänger kraftigt upp och ner. Om ditt företag har kostnader i kronor och intäkter i euro eller dollar kan det bli en dyr affär. Om du till exempel har intäkter på 100 000 dollar motsvarar det i dag drygt 800 000 kronor. Går dollarn däremot ner en krona får du bara in 700 000 kronor.

Enligt Jörgen Olsson på DnB NOR Markets i Stockholm är det viktigt att man som företagare är medveten om den risk det innebär att exponera sig mot valutamarknaden.

- Du måste fråga dig själv vilken risk du vill utsätta ditt företag för. Kalkylerna kan påverkas drastiskt av valutakursförändringar.

Men det finns flera sätt att försäkra dig mot dessa risker, och valutasäkra ditt företag:

Att öppna ett valutakonto är ett bra sätt att skapa flexibilitet i betalningsströmmarna. Du öppnar helt enkelt ett konto med saldo i den aktuella valutan. Kontot använder du som ett vanligt konto för betalning av räkningar eller för insättning av mottagna pengar.

Om du importerar varor kan du själv bestämma när (och alltså till vilken växelkurs) du vill sätta in pengar på kontot för att senare betala räkningar. Om du sysslar med export kan du själv bestämma hur länge pengarna ska stå kvar på kontot för att uppnå bästa möjliga växlingskurs när du väl växlar till kronor.

Genom en terminsaffär kan du säkerställa en bestämd framtida valutakurs. Det är ett kontrakt mellan ditt företag och banken om att köpa eller sälja valuta vid en specifik tidpunkt i framtiden. I exemplet ovan skulle du med andra ord kunnat bestämma att du ska ha januaris dollarkurs idag. Det kan vara bra om ditt företag har snäva marginaler och du vill veta värdet på kommande inbetalningar. Kontraktet är dock bindande, vilket innebär att du inte har möjlighet att tjäna pengar på en positiv dollarutveckling.

En valutaoption liknar en aktieoption och ger rätten att köpa eller sälja en valuta till en avtalad kurs vid ett bestämt datum. Det är helt enkelt en försäkring i fall att valutan utvecklas på ett sätt som är dåligt för dig och ditt företag. Precis som med terminsaffären får du alltså rätt att sälja dina dollar till den växelkurs du vill ha.

Skillnaden mot terminsaffären är att du inte behöver köpa valutan till det överenskomna priset om du inte vill. Om dollarn i stället för att sjunka har stigit 10 procent, kan du med andra ord räkna hem en större vinst än du räknat med.